Print Friendly, PDF & Email

De vervoerstaak blijkt niet goed te passen bij de doelen die Foodvalley zichzelf stelt. Dat is de conclusie van wethouder Hans van Daalen voor de ChristenUnie in Barneveld. De provincie Gelderland besloot enkele jaren geleden om per 1 januari 2017 de Regiotaxi uit handen te geven aan de gemeenten. Destijds werd gekozen om het vervoer bij regionale samenwerkingsverbanden onder te brengen. De gemeente Barneveld neemt bureau Valleihopper nu over.

“Het was op dat moment logisch om het vervoer bij Foodvalley onder te brengen. Dat was al een bestaande rechtspersoon, waardoor dat de kortste klap was. Achteraf moeten we zeggen dat dit niet de beste keuze was.”, laat van Daalen optekenen in de Barneveldse krant.

Valleihopper behouden

Voor het vraagafhankelijk vervoer blijft de naam Valleihopper behouden. Tot vorig schooljaar reed ook het leerlingenvervoer onder die vlag, onder regie van Regio Foodvalley. Het leerlingenvervoer is ondertussen in clusters is verdeeld. Barneveld werkt hierin samen met de gemeenten Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel.

De provincie Gelderland heeft er destijds samen met de Gelderse regio’s voor gekozen het Gelderse regiotaxi-vervoer vanaf 1 januari 2017 te laten regelen door de overheid die het dichtst bij de burger staat. Gedeputeerde Conny Bieze droeg op 21 december 2016 de symbolische sleutel van de Regiotaxi over aan wethouder Hans van Daalen als vertegenwoordiger van Regio FoodValley. 

leerlingenvervoer faliekant mislukt

Eerder voerden de gemeenten samen het leerlingenvervoer uit onder de  nieuwe naam Valleihopper. Tot die tijd werd het vervoer geregeld door de afzonderlijke gemeenten. Bij deze verandering werd meteen een nieuw vervoersysteem ingevoerd en de komst van een regiecentrale die de planning verzorgde terwijl gecontracteerde taxibedrijven alleen nog het vervoer regelden. Dit project mislukte faliekant. Naderhand bleek uit onafhankelijk onderzoek dat alle partijen de impact van de veranderingen, de inzet van een regiecentrale en de samenwerking met taxibedrijven die enkel uitvoerden hadden onderschat en dat er geen gezamenlijke aanpak voor het instromen van het leerlingenvervoer was.

Lees ook  Crisis in leerlingenvervoer Drechtsteden: RMC trekt aan de bel

Het leerlingenvervoer voor Barneveldse kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, werd na de zomervakantie 2020 overgedragen aan taxibedrijf Munckhof Taxi uit Horst. Het bedrijf won de gezamenlijke aanbesteding van de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel. Het gaat om een vijfjarig contract, tot het einde van schooljaar 2024-2025.

Lees ook: Leerlingenvervoer laat zich niet zo maar combineren

Leerlingenvervoer