Print Friendly, PDF & Email

Onlangs publiceerde De Lijn het nieuwe selectiedossier van het elektrische bus systemen-programma (EBS) via een gefaseerde aanbesteding. Dit programma is een belangrijk onderdeel van de vergroening van de vloot van De Lijn. Doel is om in een eerste fase tegen 2025 de Vlaamse stadskernen emissievrij te bedienen, zoals voorzien in het Vlaams regeerakkoord. De eerste e-bussen van deze aanbesteding zullen gefaseerd in beeld komen vanaf 2023.

Herstart selectiedossier

Eind 2019 lanceerde De Lijn het aanvankelijke selectiedossier na de goedkeuring door de raad van bestuur. De elektrificatie van de busvloot bij De Lijn is een bijzonder complex en strategisch dossier. Naar aanleiding van de opmaak van het bestek en de opstart met alle betrokken stakeholders bleek dat een optimalisatie en dus wijziging van de setup van de opdracht opportuun zou zijn. De Lijn heeft op verschillende vlakken (technisch, operationeel, financieel, strategisch) punten gedetecteerd die bijgesteld moesten worden alvorens verder te gaan met de aanbesteding. Daarom besloot de raad van bestuur op 8 juli 2020 om over te gaan tot stopzetting en heraanbesteding.

Een internationale marktbevraging bij potentiële leveranciers en bij vervoersoverheden en -uitvoerders heeft de complexiteit van het dossier bevestigd. Inzichten uit deze marktbevraging zijn meegenomen in de gefaseerde aanbesteding die vandaag door de raad van bestuur van De Lijn is goedgekeurd. In een eerste fase publiceert De Lijn de selectieleidraad voor vier deelopdrachten: de levering van ongeveer 200 e-bussen, de levering van de laadinfrastructuur voor deze e-bussen, de adviesopdracht om De Lijn te begeleiden bij de ombouw van een twintigtal stelplaatsen en de adviesopdracht om De Lijn te begeleiden bij de implementatie van het EBS-programma. In een volgende fase zal De Lijn op basis van aangetoonde bekwaamheid een selectie maken uit de kandidaten die zich aanmelden en hen vragen een offerte in te dienen. Op dit moment schat De Lijn de gezamenlijke waarde van de aanbestedingen op maximaal 180 miljoen euro.

Emissievrij in Vlaamse stadskernen

Deze eerste fase in de heraanbesteding is een cruciaal onderdeel in de strategie van De Lijn om tegen 2025 de Vlaamse stadskernen emissievrij te bedienen. Deze opdracht maakt deel uit van het Vlaams regeerakkoord. De Lijn bestelt sinds 2019 uitsluitend emissiearme e-hybride bussen die beschikken over de meest geavanceerde technologie om de uitstoot van fijn stof, NOX en CO2 tot een minimum te beperken. Met de e-bussen wordt de uitstoot volledig tot 0 herleid, wat de gezondheid in de meest dichtbevolkte delen van Vlaanderen ten goede zal komen.

Roger Kesteloot, directeur-generaal: Om in de stedelijke kernen de doelstelling van emissievrij rijden tegen 2025 te realiseren, zal De Lijn niet alleen een beroep doen op de inzet van volledig elektrische bussen in haar eigen voertuigenpark, maar ook op de privé-exploitanten die in stedelijk gebied actief zijn en op de vloot van hybride bussen, uitgerust met geofencing, die daardoor in de stadskern zullen overschakelen op volledig elektrisch rijden. De ambitie voor de horizon 2035 ligt bij een zero emissie openbaar vervoer in heel Vlaanderen.

Opstartprojecten

In september van dit jaar stelde De Lijn een opstartproject in Leuven voor, waar 6 volledig elektrische bussen rijden op een stadslijn. Later volgen nog 2 andere opstartprojecten in Antwerpen en Gent. Aan de hand van deze opstartprojecten kan De Lijn heel wat ervaring opbouwen met het inzetten van elektrische bussen. Zo bereidt De Lijn zich voor op de grootschalige transitie naar elektrisch openbaar vervoer in Vlaanderen. Dit meldt De Lijn middels dit persbericht op hun website.

Foto boven: beeldbank De Lijn.

Lees ook: De Lijn gaat samenwerken met netbedrijf Fluvius

taxichauffeur rekent af met een Tikkie in Pitane Driver App
Pitane Mobility Gent
software voor taxibedrijven