Sinds zondag 20 december om 06.00 uur is een verbod ingesteld voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het verbod heeft het kabinet ingesteld tot 1 januari 2021 om verdere verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus tegen te voorkomen. De mutatie van het virus wat in het Verenigd Koninkrijk werd ontdekt is wellicht ook reeds in Nederland aanwezig.

Het kabinet is zich bewust van het feit dat het instellen van een vliegverbod een zeer zware maatregel is maar acht deze maatregel gerechtvaardigd gelet op de situatie. In het Verenigd Koninkrijk is een mutatie van het virus opgetreden, die zich zeer snel lijkt te verspreiden. Met het oog op het beperken van het risico dat deze mutatie zich ook in Nederland verspreidt, heeft het RIVM geadviseerd om de instroom van mensen die dit mogelijk bij zich dragen, in Nederland zoveel mogelijk te beperken. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft u in een separate brief geïnformeerd over de stappen die het kabinet neemt naar aanleiding van deze ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk.

advies RIVM

Naar aanleiding van het advies van het RIVM heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht een vliegverbod in te stellen voor luchtverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk per 20 december 2020 06.00 uur plaatselijke tijd. Hieraan heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen gevolg gegeven. 

Dit vliegverbod treedt in werking op zondag 20 december 06.00 uur plaatselijke
tijd. Het geldt niet voor het vervoer van medisch personeel wanneer dit in het
belang is van de volksgezondheid. Goederenvervoer is eveneens uitgezonderd van
het vliegverbod. Ook met de wagen kan men vanuit Engeland het vast land bereiken. Het vliegverbod werd eenzijdig door Nederland afgekondigd maar de Minister dringt er bij de andere lidstaten op aan te volgen.

Lees ook  Forenzen slaan ruiten in om te ontsnappen terwijl rook de metro vult

Lees ook: Negatieve uitslag coronatest noodzakelijk aan grens België

London Heathrow
London Heathrow
Print Friendly, PDF & Email