Uitzonderlijke omstandigheden dit jaar bij zowel bonden als de vakorganisatie KNV. Via een online raadpleging bij de leden is het ook tijdens de coronabeperkingen mogelijk om te vergaderen. De achterban raadplegen kan wellicht digitaal beter dan ergens in een klein zaaltje vergaderen over deze onderwerpen. Op de agenda de inzet van de cao-onderhandelingen. Het is, zoals bij elke onderhandeling,  een spel van geven en nemen maar de grote vraag is toch over welke periode afspraken kunnen gemaakt worden nu alles in coronatijd onzeker is. Daarbij komt eens te meer in beeld dat de sector problemen heeft met een cao voor zowel doelgroepenvervoer als overig vervoer zoals straattaxi en luchthavenvervoer. 

minimumloon

Voor de bonden is het minimumloon een agendapunt, zeker nu verschillende politieke partijen in deze verkiezingstijd het minimumloon naar 14 euro per uur willen optrekken is dit bij Roos Kohn (FNV) en de andere bonden niet onopgemerkt gebleven. Het landelijk gemiddelde ligt momenteel op 9.87 euro per uur, en voor FNV is het minimumloon nu op de agenda plaatsen een mooi moment voor de taxisector om dit alvast mee te nemen. FNV doet een oproep naar chauffeurs, planners, centralisten en andere werknemers in de taxi en zorgvervoer deel te nemen aan de online raadpleging zodat ze sterke voorstellen aan de werkgevers aan kunnen bieden. 

aantrekkelijke CAO

Ook de branchevereniging is volop bezig met de voorbereiding op de onderhandelingen. Een ruime meerderheid pleit voor een nieuwe cao per 2022 en vooral de CAO aantrekkelijk te houden, vergelijkbaar met andere sectoren. Vooral in het doelgroepenvervoer is een nood aan een aantrekkelijke CAO om chauffeurs aan te kunnen trekken. Ondanks de huidige CAO met 1 jaar verlengen eveneens tot de mogelijkheden behoort, gezien de huidige omstandigheden, is een niet onbelangrijk deel van de ondernemers het daar niet mee eens. 

doelgroepenvervoer

Vervoersbedrijven die vooral bestaan uit doelgroepenvervoer hebben door de coronacrisis minder te lijden gehad dan de overige taxibedrijven. En dat laat zich goed horen aan de onderhandelingstafel. Om gemeenten te ondersteunen heeft het Rijk naar aanleiding van de landelijke oproep om regionale en lokale doorbetalingsafspraken in het doelgroepenvervoer te maken een tweede gecoördineerde melding van staatssteun bij de Europese Commissie gedaan.  De Commissie heeft aan deze melding haar goedkeuring verleend. Onder voorwaarden mag steun worden verleend aan vervoersbedrijven voor het doelgroepenvervoer. Omdat de steun is goedgekeurd onder het Tijdelijk Steunkader (TSK) zijn de voorwaarden voor verstrekking anders dan het eerste besluit. Het tweede besluit beslaat de periode 1 juli 2020 tot en met 13 oktober 2020.

Ondanks er ruimte moet zijn voor een loonstijging in lijn met de inflatie correctie blijft het voor veel ondernemers lastig om te praten over een structurele loonstijging omdat ze daar simpelweg geen financiële ruimte voor hebben.

straattaxi

Voor straattaxi en luchthavenvervoer blijft het overleven. Door enorme terugvallen van luchthavenvervoer, het sluiten van de horeca en het wegblijven van evenementen, zijn de omzetten bedroevend voor veel bedrijven in deze tak van de beroepsgroep. Terwijl de omzet is ingestort, lopen de maandelijkse vaste kosten, zoals de lease van auto, verzekering, telefoonabonnement en taxivergunning, wel door. Tijdens de zwaarste periode van de coronacrisis hebben veel taxichauffeurs het kenteken tijdelijk geschorst. Door deze schorsing kon men vaste kosten zoals de verzekering ook tijdelijk schrappen. Nu het leerlingenvervoer weer opstart gaan veel van deze chauffeurs nog niet aan de slag omdat deze aanvulling op de dagelijkse straattaxi activiteiten niet voldoende is om de taxi uit de schorsing te halen. Bijna driekwart van de taxichauffeurs ziet geen toekomst meer in de taxibranche.

Lees ook: Taxibedrijven verrast door nieuwe GZSP-zorg regeling

FNV Taxi in protest
FNV Taxi - actie bereidheid is altijd aanwezig
Print Friendly, PDF & Email