Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) levert kennis voor het mobiliteitsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het kennisinstituut verricht eigen onderzoek en verzamelt elders ontwikkelde kennis. Mobiliteitshubs zijn fysieke schakels tussen vervoersmodaliteiten, die naast hun mobiliteitsfunctie ook als concentratiepunt voor ruimtelijke ontwikkeling kunnen dienen. Ze kunnen bijdragen aan verschillende beleidsdoelen. Bijvoorbeeld aan het autoluw maken van steden of aan het behoud en verbeteren van de bereikbaarheid in krimpgebieden. 

Het concept staat sinds enkele jaren sterk in de belangstelling bij beleidsmakers, vervoerbedrijven en andere stakeholders, maar is nog in ontwikkeling en wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Bovendien vergt de ontwikkeling van hubs afstemming met een groot aantal andere beleidsinstrumenten. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) kan de rijksoverheid bij de ontwikkeling diverse rollen spelen. Die van regisseur, financier en launching customer. 

verkenning van het concept mobiliteitshub

Mobiliteitshubs zijn fysieke schakels tussen vervoersmodaliteiten, die naast hun mobiliteitsfunctie ook als concentratiepunt voor ruimtelijke ontwikkeling kunnen dienen. Ze kunnen bijdragen aan verschillende beleidsdoelen. Bijvoorbeeld aan het autoluw maken van steden of aan het behoud en verbeteren van de bereikbaarheid in krimpgebieden.

Mobiliteitshubs zijn bedoeld voor personenvervoer, goederenvervoer of een combinatie daarvan. Hubs bestaan, in de praktijk of in concept, op verschillende schaalniveaus: het niveau van een woonwijk (buurthub en wijkhub), van een stad of stadsrand, een regio, of een (inter)nationaal knooppunt zoals een internationaal treinstation, een luchthaven of zeehaven. Hubs verschillen ook in de vervoersdiensten die er aangeboden worden. Dit kan een overstap naar een ander vervoermiddel zijn maar ook toegang tot deelmobiliteit (bijvoorbeeld deelauto’s of deelfietsen) en lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV). Daarnaast verschillen hubs in de niet-mobiliteit gerelateerde diensten die aangeboden worden, van een ontmoetingsplek voor de buurt tot een grootschalige concentratie van wonen, werken en voorzieningen.

toegevoegde waarde

Het hubconcept is niet volledig nieuw. Eerder zijn in Nederland al vergelijkbare concepten gebruikt zoals Park-and-Ride, stadsdistributiecentra en Nieuwe Sleutelprojecten. Maar de mobiliteitshub heeft toegevoegde waarde omdat de hub helpt om ruimtelijke en mobiliteit gerelateerde opgaven nog meer integraal te benaderen. In het hubconcept komen elkaar versterkende functies samen.

Lees het volledige artikel van het KiM.

Lees ook: De evolutie of de revolutie van Mobility as a Service?

Mobility Hub
Print Friendly, PDF & Email