Bijna helft van thuiswerkers verwacht na coronacrisis vaker thuis te werken. Dit blijkt uit het onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onder een representatieve groep Nederlanders die vorig jaar driemaal is bevraagd. Bij de meting van het afgelopen najaar zijn thuiswerkers iets positiever over het thuiswerken dan bij de voorgaande metingen. Het aantal mensen dat fysieke of psychische klachten ervaart door thuiswerken is stabiel. Werkenden met een kantoor- of managementfunctie hebben een positiever beeld over thuiswerken dan andere thuiswerkers.

In de mobiliteitsboom zijn het afgelopen jaar veel takken afgebroken of hebben ze grote, vaak onherstelbare, schade opgelopen. Alles bij elkaar genomen geen goed perspectief voor MaaS ontwikkelingen. De taxisector en het openbaar vervoer heeft wellicht de zwaarste klappen gekregen. Niet vreemd want we werden massaal uit het openbaar vervoer weggejaagd het laatste jaar. Uit KiM onderzoek blijkt dat Mobility as a Service in grote mate wordt gezien als een alternatief voor het openbaar vervoer en geen antwoord is op de dominantie van de auto. Deelscooters en leenfietsen daarentegen doen het beter dan ooit.

Is er nog plaats voor alle ontwikkelingen van het MaaS platform of moeten we terug naar de tekentafel? Volgens onderzoeker bij Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) Toon Zijlstra lijkt MaaS meer op een evolutie dan een revolutie voor de komende jaren. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) levert kennis voor het mobiliteitsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Toon Zijlstra studeerde Stedenbouwkunde bij Avans en aan de TU Eindhoven. Na zijn studie werkte hij bij Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via het Rijkstrainee programma. In 2016 promoveerde hij aan de Universiteit Antwerpen op een analyse van de kansen voor het Mobiliteitsbudget in Vlaanderen. Toon heeft onderzoekservaring op de terreinen fiets, openbaar vervoer, parkeren, keuzegedrag en data-analyse. Binnen het KiM is hij voornamelijk betrokken bij projecten op het terrein van woon-werkverkeer, openbaar vervoer, taxi en luchtvaart. 

Lees ook  Doorbraak in stedelijk vervoer: umob biedt sleutel tot 50.000 voertuigen

De stad is bij uitstek de plek waar Mobility-as-a-Service (MaaS) het makkelijkst van de grond kan komen. De verplaatsingen die reizigers regelen met een MaaS-app, hebben relatief vaak incidentele zakelijke en sociaal-recreatieve reismotieven. Dit concluderen onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de studie ‘Kansrijke verplaatsingen voor MaaS’. Recente inzichten uit het MaaS onderzoeksprogramma bij het KiM hebben zij gebundeld in de nieuwe brochure ‘Mobility-as-a-Service: kansen en verwachtingen’. De stad biedt volgens de onderzoekers van het KiM de meest vruchtbare voedingsbodem voor een MaaS-app, omdat daar een rijk aanbod aan openbaar vervoer en deelmodaliteiten is. De korte loopafstanden naar haltes en deelmodaliteiten maken reizen met deze ov- en deeldiensten aantrekkelijk. 

Lees ook: Gaat MaaS terug naar de tekentafel na de coronacrisis?

Sonila Metushi (MaaS-Lab) in gesprek met Özcan Akyol over MaaS tijdens een Pitane Mobility bijeenkomst
Print Friendly, PDF & Email