Print Friendly, PDF & Email

Naar eigen zeggen heeft de gemeente Den Haag samen met de drie deelscooteraanbieders in de afgelopen maanden veel gedaan om de parkeeroverlast van deelscooters terug te dringen. Zo zijn er speciale parkeervakken langs de kust gemaakt voor deelscooters en staan er op mooie dagen altijd parkeercoaches bij de parkeervakken. Door korte lijnen tussen gemeente, het meldpunt Overlast en de deelscooteraanbieders kon er steeds snel een oplossing gezocht worden als het ergens mis dreigde te gaan.

extra maatregelen

In juli volgde nog een aantal maatregelen. Zo waren parkeervakken voor deelscooters in de app niet langer meer te zien als parkeermogelijkheid en kon je er een rit niet meer beëindigen. Ook vergrootte de gemeente een aantal ‘populaire’ parkeervakken. De aanbieders op hun beurt zorgden er steeds voor dat de parkeervakken bij de start van de stranddag leeg waren, door alle geparkeerde scooters daar in de nacht of vroege ochtend weg te halen. De campagne #scooterskills richtte zich gemeente breed op het veranderen van het gedrag van veelal jonge scooterrijders.

drempels

Vanaf deze week worden er negen verkeersdrempels aangelegd op de Dr. Lelykade. De drempels komen in de 30 kilometerzone op de hoofdrijbaan tussen de rotonde Westduinweg en de Kranenburgweg. Deze maatregel uit het actieplan is genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren en overlast van hardrijdend auto- en motorverkeer tegen te gaan. 

De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind week 42. Ze worden in fases uitgevoerd; per fase is er een omleidingsroute. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet. Parkeer alleen in de daartoe aangewezen vakken, anders kunnen de hulpdiensten er in geval van nood niet langs

Lees ook: Rover Den Haag wil snelle aanbesteding nieuwe trams

niets is mooier dan met de scooter langs de Boulevard rijden