GRP width=

IederIn, de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte, vraagt in haar recente nieuwsbrief aandacht voor de nieuwe Code Veilig Vervoer Rolstoelen: “In de Code Veilig Vervoer Rolstoelen staat niet meer dat alleen stoelen met een ISO-certificering veilig vervoerd kunnen worden. Dit is in theorie een verbetering, want complexe aangepaste rolstoelen krijgen niet altijd een ISO-certificering. Maar de code geeft helaas grote onzekerheid voor passagiers met een complexe aangepaste rolstoel: wat als de chauffeur je om veiligheidsoverwegingen niet meeneemt?”

Daarom vraagt IederIn iedereen met een complexe aangepaste rolstoel die door een chauffeur geweigerd wordt, dit aan de organisatie door te geven (meldpunt 085-400 70 22 of meldpunt@iederin.nl). IederIn, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Spierziekten Nederland en seniorenorganisatie KBO-PCOB praten met vervoerders en rolstoelfabrikanten over een oplossing voor deze onzekerheid. Redacteur Jan van de Nes van Magazine Personenvervoer heeft de afgelopen jaren in diverse artikelen uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkeling van de ‘nieuwe’ Code Veilig Vervoer Rolstoelen en specifiek aan de problematiek van de complexe aangepaste rolstoelen. Hij hoort graag van mensen die vanwege hun complexe aangepaste rolstoel door een chauffeur werden geweigerd.

(Tekst loopt door onder de foto)

Code VVR

De stakeholders van ‘Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden’ (Code VVR) zetten zich maximaal in voor veilig vervoer van rolstoelinzittenden. Het resultaat hiervan is een code, die richting geeft aan de omgang met het vervoer van rolstoelinzittenden en een beschrijving geeft van de verantwoordelijkheden die ermee gepaard gaanOm zowel passagiers als vervoerder meer duidelijkheid te verschaffen, is de afgelopen jaren onderzocht welke mogelijkheden en onmogelijkheden in de praktijk ontstaan. Er zijn veel gesprekken gevoerd met belanghebbenden en is er veel bereikt.

Lees ook  Ecocheques voor openbaar vervoer of al dan niet elektrische fietsen

Door fabrikanten zijn meerdere complexe combinaties van rolstoelen onderzocht om deze crashtestveilig te maken, is er voorlichting gegeven en zijn door vervoerders trainingen gevolgd. Bovendien is er (nog) meer inzicht gekomen in de complexiteit van praktijk en wetgeving. Deze geactualiseerde versie van de Code VVR kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van het ‘Platform Code VVR’, bestaande uit TX-keur, werknemersorganisaties FNV en CNV, Koninklijk Nederlands Vervoer en de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen Firevaned. De actualisatie vond plaats binnen de werkgroep Code VVR, waarbij werd samengewerkt met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en, voor de inbreng van het reizigersperspectief, met de koepel van gehandicapten- en patiëntenorganisaties Ieder(In) en ouderenorganisatie KBO-PCOB.

Lees ook: Inschatting vervoerder gaat boven de code VVR

Print Friendly, PDF & Email