Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

"Er is ook een punt van kritiek. De vrachtwagenheffing wordt pas in de loop van 2026 ingevoerd."

Belangenorganisaties uit de vervoerssector zijn blij dat het wetsvoorstel voor de invoering van de vrachtwagenheffing is aangenomen door de Tweede Kamer. Bij die heffing betalen transportbedrijven voor het gebruik van bedrijfswagens boven de 3,5 ton naar rato van hun gebruik van Nederlandse wegen. De netto-opbrengsten van die belasting vloeien terug naar de transportsector als financiering voor de verduurzaming van het vervoer over de weg.

TLN, de ondernemersorganisatie voor wegtransport, zegt verheugd te zijn met de uitkomst. De opbrengsten van de vrachtwagenheffing kunnen helpen bij de verduurzamingsslag van het goederentransport. Daarnaast is TLN blij dat er via een motie aandacht werd gevraagd voor voldoende laadpunten voor elektrische trucks.

RAI Vereniging, die onder andere importeurs van vrachtwagens vertegenwoordigt, is tevreden dat er bij de hoogte van de vrachtwagenheffing ook wordt gekeken naar de CO2-uitstoot per vrachtwagen Dat stimuleert het gebruik van schonere vrachtwagens.

Er is ook een punt van kritiek. De vrachtwagenheffing wordt pas in de loop van 2026 ingevoerd. Het duurt volgens TLN daardoor nog lang voordat opbrengsten van de wegenbelasting voor vrachtwagens naar de verduurzaming van het goederentransport gaat. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet nog onderzoeken wat kan helpen tegen het financieringstekort dat hierdoor ontstaat.

Na de invoering van de vrachtwagenheffing wordt het Eurovignet afgeschaft, meldt TLN. Dat is een certificaat dat aantoont dat voor een vrachtwagen belasting in betaald. Daarnaast verlaagt Nederland de motorrijtuigenbelasting zo veel als mogelijk is binnen de regels van de Europese Unie.

Lees ook: Taxichauffeurs beboet door Inspectie Leefomgeving en Transport

vervoer op de A12