Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden Celsius in 2050. Om dit te realiseren moet de CO2-uitstoot fors worden teruggebracht. Een ambitie is dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bestelbussen in ons land rijden zonder uitstoot. Deze greenpaper behandelt de stappen die gezet dienen te worden door transportondernemers op weg naar emissieloos transport.

Als gespecialiseerd verzekeraar voor logistiek en transport, over weg en water, publiceerde TVM onlangs haar nieuwste greenpaper: ‘Uw weg naar zero emissie: tijd voor actie’. Deze TVM greenpaper, een whitepaper in de groene huisstijl van TVM, is volledig gewijd aan de transitie naar emissieloos transport en geeft transportondernemers de benodigde informatie en handvatten.

Nederland heeft als doel om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te gereduceerd te hebben ten opzichte van 1990. Hiervoor wordt onder andere de wet- en regelgeving aangescherpt. Om deze ambitie te realiseren is er het doel gesteld om in 2030 al 30% van de nieuwe zware vrachtvoertuigen uitstootvrij te hebben. De transitie naar zero emissie vervoer komt er dus aan en dat gaat sneller dan velen denken. Bedrijven die actief zijn in (stedelijke) distributie over tweeëneenhalf jaar er daadwerkelijk aan moeten geloven en nu al met voorbereidingen te maken krijgen.

De overgang naar emissieloos transport heeft ingrijpende gevolgen voor het hele bedrijf. Vandaar dat TVM aan Panteia de opdracht heeft gegeven om een greenpaper te schrijven over de ontwikkelingen die op de transportondernemer afkomen als gevolg van de transitie naar zero emissie vervoer. Het gaat dan specifiek om de stappen die de transportondernemer moet zetten om tot zero emissie vervoer te komen. Deze stappen zijn gepubliceerd in de TVM greenpaper ‘Uw weg naar zero emissie: tijd voor actie’.

Lees ook  Daling goederenvervoer door Nederlandse vrachtauto’s: laagste sinds 2015

Met het uitbrengen van TVM greenpapers wil TVM als verzekeraar met coöperatieve grondslag haar leden en andere partijen in de sector van logistiek en transport nieuwe inzichten verschaffen, adviseren en verder helpen bij relevante vraagstukken.

Gerelateerde artikelen:
Een ambitie is dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bestelbussen in ons land rijden zonder uitstoot.