BLUE

KNV benadrukte dat collectief vervoer een uitzonderingspositie zou moeten hebben.

Afgelopen maandag maakte Koninklijk Nederlands Vervoer kennis met staatssecretaris Heijnen van I&W. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt en KNV-directeur Carlo Cahn maakten van de gelegenheid gebruik om het zorg- en taxivervoer en het besloten busvervoer bij de staatssecretaris te introduceren. Daarnaast informeerden ze haar over de rol die KNV speelt in het openbaar vervoer en bij de ontwikkeling van Mobility as a Service.

In het gesprek kwamen de actualiteiten in de branches aan de orde zoals de veelbesproken chauffeurstekorten en overkoepelende thema’s als de verduurzaming van de sectoren en ‘Betalen naar Gebruik’. Voor wat betreft de chauffeurstekorten drong Eckhardt aan op een ruimer leer-werktraject. Bij de verduurzaming van de sectoren drong KNV aan op harmonisatie van de regels en dan met name voor wat betreft de toekomstige Zero Emissie zones.

Benadrukt werd dat de aangesloten ondernemers in meerdere steden tegelijk werken. Een eenduidig beleid zorgt er dan voor dat ondernemers beter de stap naar zero-emissie kunnen maken in plaats van moeten werken met een lappendeken aan regels. Daar komt bij dat in de praktijk nu de gemeente die het snelst wil zorgt voor her landelijk beleid, terwijl gemeenten lang niet altijd reële eisen stellen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Bertho Eckhardt
Bertho Eckhardt - voorzitter KNV en Busvervoer Nederland

Voor wat betreft betalen naar Gebruik, beter bekend als rekeningrijden, benadrukte KNV dat collectief vervoer een uitzonderingspositie zou moeten hebben, los van welk systeem gekozen wordt. Omdat een van de doelen van rekening rijden het voorkomen van congestie is, zou congestie verlagende vormen van vervoer immers gestimuleerd moeten worden in plaats van belemmerd.

Lees ook  Taxichauffeurs van speciaal vervoer verdienen onze lof

TTO’s en BCT

Amsterdam plant om de Taxiverordening/TTO-structuur los te laten om wantoestanden te beëindigen. KNV meldde de staatssecretaris dat dit in de ogen van KNV een desastreus plan is. Daarnaast sprak KNV over de nieuwe BCT. De belangrijkste boodschap was hier dat KNV pleit voor een variant waarbij de ondernemer verplicht (online en realtime) gegevens aanlevert, zonder dat een specifiek apparaat of een specifieke app verplicht wordt gesteld.

busvervoer

Tot slot maakte KNV duidelijk dat de potentie van het besloten busvervoer niet ten volle benut wordt doordat er in landelijk en lokaal beleid te weinig kennis is van de sector. De sector perfectioneert het gehele mobiliteitssysteem door het opvangen van incidentele vervoersvraagstukken en het inspringen bij piekdrukte.

Stimulerend beleid ontbreekt echter, net zo min als dat er beleidsmatige aandacht is in bijvoorbeeld het klimaatbeleid voor internationale busverbindingen. Dit terwijl er geen extra infrastructuur nodig is voor busverbindingen en busvervoer op termijn zero-emissie is. Daarnaast zou werknemersvervoer per bus bij werkgebonden mobiliteit beter gestimuleerd kunnen worden. Hiermee wordt autogebruik tegengegaan, hetgeen congestie en uitstoot scheelt.

staatssecretaris

Vivianne Heijnen (1982) is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (onder meer milieu en openbaar vervoer) in het kabinet-Rutte IV. Zij was sinds 2018 wethouder in Maastricht en was eerder acht jaar raadslid voor het CDA. In 2009-2018 was zij hoofd van de Campus Brussel van Universiteit Maastricht.

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Taxichauffeurs van speciaal vervoer verdienen onze lof
KNV benadrukte dat collectief vervoer een uitzonderingspositie zou moeten hebben.
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email