Vorige week liep een ultimatum af dat de bonden aan NS hadden gesteld.

Na de stukgelopen onderhandelingen van afgelopen week, nadat het ultimatum werd bereikt wil het personeel van de Nederlandse Spoorwegen volgende week en de week daarna plaatselijk het werk neerleggen. Het gaat om estafettestakingen van 24 uur die starten in de regio Noord en de dagen daarna zijn andere streken aan de beurt. De NOS weet dat als de NS-directie niet ingaat op de voorwaarden van de vakbonden, er in de eerste week van september landelijke stakingen volgen.

De acties volgen op de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en vakbonden FNV, CNV en VVMC. Na het aflopen van een ultimatum van de vakbonden afgelopen vrijdag, gaan medewerkers van NS actie voeren voor een nieuwe cao. Op 25 juli jongstleden bleek al dat met een ruime meerderheid van meer dan 90% de leden het laatste NS cao bod hadden afgewezen en tot acties bereid zijn.

FNV Spoor

De leden van FNV Spoor beseffen heel goed dat ze gedurende de acties de reizigers zullen raken. Dat vinden ze ook spijtig, maar de overlast is onvermijdelijk en uiteindelijk ook in het belang van de reizigers. FNV Spoor ziet nu dat NS de vacatures niet ingevuld krijgt en dat er daarom treinen uitvallen en de sociale veiligheid ernstig onder druk staat. Er is een fatsoenlijke cao nodig om dat tij te keren. 

Met ook goede afspraken over meer sociale en gezonde roosters. Alleen dan kan NS de vacatures weer gaan invullen en de leegloop verder tegenhouden. Daarmee wordt de dienstregeling voor de reizigers weer betrouwbaar en komt de service en sociale veiligheid weer op het eerdere hoge niveau.

Bij de NS werken ruim 20.000 mensen, waarvan er 16.700 onder de cao NS vallen.

FNV
De leden van FNV Spoor beseffen heel goed dat ze gedurende de acties de reizigers zullen raken. Dat vinden ze ook spijtig.
Gerelateerde artikelen:
AppStores
Print Friendly, PDF & Email