Print Friendly, PDF & Email

De enquête staat open van maandag 6 februari tot vrijdag 31 maart.

Vanaf vandaag kan iedereen die dat wil meedenken over de plannen voor de Lelylijn. Via de website Lelylijn raadpleging kan een online raadpleging worden ingevuld. Dit is het eerste onderdeel in een breder participatietraject rondom de nieuwe spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad. De uitkomsten daarvan zullen bestuurders gebruiken bij de keuzes die over de Lelylijn worden gemaakt. De aftrap van het participatietraject voor de Lelylijn werd vanmiddag gegeven op ROC Friese Poort in Emmeloord waar staatssecretaris Vivianne Heijnen samen met studenten de raadpleging invulde.

“Ik vind het belangrijk dat iedereen kan meepraten over de plannen voor de Lelylijn. De nieuwe spoorlijn is een miljardeninvestering waar al lang over gesproken wordt. Ik ben benieuwd naar wat inwoners verwachten van de Lelylijn, welke kansen zij zien, maar ook welke zorgen zij hebben. Ik ben ervan overtuigd dat onze plannen beter worden als we de inbreng van inwoners daarin meenemen.”

Raadpleging

De online raadpleging stelt inwoners vragen over de voorkeuren en waarden voor de Lelylijn. Met een zogenaamde Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) wordt de keuzesituatie van de overheid zo goed mogelijk nagebootst. Inwoners worden meegenomen in verschillende dilemma’s: Op hoeveel stations moet de trein stoppen? Hoeveel treinen per uur moeten er over de Lelylijn gaan rijden? Wat zou de reistijd van de snelste trein moeten zijn tussen Groningen/ Leeuwarden en Amsterdam? Dit levert een scherp beeld op van voorkeuren, gemeenschappelijke waarden en zorgen. De enquête staat open van maandag 6 februari tot vrijdag 31 maart. De verwachting is dat de eerste resultaten voor de zomer openbaar kunnen worden gemaakt.

“In Flevoland stapelen we geen stenen, maar bouwen we aan samenlevingen en daar horen voorzieningen zoals goede bereikbaarheid naar alle kanten bij waaronder de Lelylijn. Onze inwoners en ondernemers spelen hierbij een belangrijke rol en we horen graag hun ideeën en meningen over de Lelylijn.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Breder traject

De online raadpleging is een initiatief van het Rijk en de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, Flevoland, gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen (dat zijn de Noordelijke overheden die de regio vertegenwoordigen bij het onderzoek naar de Lelylijn). Zij hebben afgesproken dat inwoners al direct vanaf het begin betrokken worden bij het maken van die plannen. Dat is bijzonder omdat het de eerste keer is dat inwoners op deze manier in de onderzoeksfase van een groot infrastructureel project betrokken worden.

 

“Hartstikke mooi dat de volgende stap wordt gezet richting de aanleg van de Lelylijn. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe mensen hierover denken en waar wij rekening mee kunnen en moeten houden. Dus bij deze de oproep: doe mee en geef je mening!”

Het participatietraject stopt niet bij de online raadpleging. Gedurende de hele looptijd van het onderzoek naar de Lelylijn zullen inwoners betrokken worden. Op welke wijze hier een vervolg aan wordt gegeven, zal nog met alle betrokken partijen worden besproken.

“Dat de Lelylijn Noordoostpolder gaat aandoen is voor ons erg belangrijk. Voor onze bereikbaarheid, onze ondernemers en als aantrekkelijke woongemeente. Zo’n groot project kan niet zonder betrokkenheid van onze inwoners. Zij denken mee, komen met ideeën en laten soms kritische geluiden horen. Uiteindelijk leidt dat tot een betere en door de inwoners gedragen ontwikkeling.”

Stand van zaken

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat er 3 miljard euro is gereserveerd om met medefinanciering van de regio en Europese fondsen de Lelylijn aan te leggen. Hoe de Lelylijn precies moet gaan lopen is nog niet besloten. De plannen voor de Lelylijn moeten nog verder worden uitgewerkt en een definitief besluit voor de aanleg van de Lelylijn moet nog worden genomen. Doel is om in het najaar van 2024 samen met de regio een voorkeursvariant te hebben vastgesteld waarvoor de bijbehorende financiering is gevonden, aldus het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Gerelateerde artikelen:
Treinkrant