Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De CAO die er nu ligt is nog niet algemeen bindend verklaard.

Werkgevers in het zorg- en leerlingenvervoer hebben tot vrijdag 17 februari om een tweedaagse landelijke staking af te wenden. Vakbond FNV stelde de werkgevers namens de leden afgelopen november een ultimatum over een nieuwe cao. In de sector liggen de lonen laag, worden ziektedagen en wachttijden niet uitbetaald en wordt het risico van rituitval bij de werknemers neergelegd door in zo’n geval te korten op het loon. 

“Al met al een middeleeuwse cao. Mensen komen van het lage loon al bijna niet meer rond, zeker in deze dure tijden. Daarbovenop worden ze dus ook nog eens van alle kanten gekort. De cao moet verbeteren, anders blijft het onrustig, ben ik bang” aldus Gorter. De vraag is of staken nog zin heeft nu CNV heeft getekend? Volgens FNV wel. De CAO die er nu ligt is nog niet algemeen bindend verklaard. Daarnaast heeft FNV niet getekend. Daardoor zijn ze vrij om in actie te komen voor een nog betere CAO. Met deze actie gaat FNV de druk opvoeren zodat ze nieuwe afspraken kunnen maken. 

"Werkgevers hebben nog steeds niet aan de eisen uit dat ultimatum voldaan, maar ondertussen wel met andere bonden een zeer matige cao afgesloten. Onze leden pikken dat niet en gaan door met acties tot er een fatsoenlijke cao ligt."

Dat de chauffeurs zich genoodzaakt voelen om misschien te gaan staken, gaat ze niet in de koude kleren zitten. Gorter: ‘Deze chauffeurs rijden mensen van a naar b, die afhankelijk zijn van dat vervoer. Dus als er gestaakt wordt, kunnen die mensen geen kant op. Dat beseffen de chauffeurs heel goed. Dat ze er toch toe bereidt zijn, zegt heel veel. Alleen daarom al hopen de werknemers dat er snel een eerlijke cao ligt, dan kunnen ze gewoon weer doen waar ze goed in zijn, namelijk passagiers vervoeren.’

Lees ook  Zorgen: de toekomst van leerlingenvervoer in Rotterdam
Meindert Gorter - vakbondsbestuurder FNV Taxi

Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs is op zijn zachtst uitgedrukt niet blij met de aangekondigde stakingen. “Wij krijgen het gevoel alsof er op onze ellende gelift wordt. Sinds onze campagne over wanbeleid leerlingenvervoer waar kwetsbare kinderen de dupe van zijn, zijn er plots stakingen! Het is wel klaar zo, we zijn kapot en mentale schade en lesachterstand is niet meer te fiksen!”

17 en 18 februari

Als de werkgevers niet aan de eisen van werknemers tegemoetkomen, wordt er landelijk gestaakt op vrijdag 17 februari en zaterdag 18 februari. Er is voor een zaterdag gekozen, omdat zo minder passagiers overlast hebben. In de sector werken 22.000 mensen, voornamelijk met een parttime contract van gemiddeld 20 uur per week. De vorige cao liep af op 31 december 2022. De onderhandelingen daarvoor begonnen vorig jaar mei.

(Tekst loopt door onder de foto)
Bertho Eckhardt
Bertho Eckhardt - voorzitter KNV en Busvervoer Nederland

Volgens Bertho Eckhardt werkt je punten maar blijven herhalen en daarbij het vervoer van kwetsbare groepen hinderen nu alleen nog maar contraproductief. Uiteindelijk is er in het akkoord sprake van een bovengemiddelde loonstijging ten opzichte van andere sectoren in Nederland. “Dit eindresultaat doet recht aan zowel de belangen van de werknemers als de werkgevers.”, aldus Eckhardt.

"Staken is een recht en dat betwist ik ook niet, maar ik zet wel vraagtekens bij een staking wanneer er een cao-akkoord ligt. Hopelijk komt FNV ook weer aan boord."

KNV Zorgvervoer en Taxi roept FNV op te stoppen met het organiseren van stakingen in het leerlingen- en zorgvervoer. De stakingen werken contraproductief, schaden het imago van de branche en leveren de kwetsbare reizigers die gebruik maken van het zorgvervoer stress en een hoop ongemak op. Tijdens de vorige stakingen staakte landelijk gezien nog geen 2% van het personeel. De gevolgen van de staking vielen daarom mee, hoewel er regionaal verschillen waren. Door goede communicatie met opdrachtgevers en gebruikers kon de overlast veelal tot het minimum beperkt blijven.

Lees ook  Technologie: Censys viert drie decennia van innovatie op de weg
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket