Print Friendly, PDF & Email
EVI.

In totaal zijn 13 vrachtwagens in Venlo gecontroleerd en bij 7 werden overtredingen geconstateerd.

Tijdens de laatste controleactie bleek bijna helft van de vrachtwagens in overtreding in de Benelux. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Belgische Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en de Luxemburgse Administratie voor Douane en Accijnzen heeft controles verricht.

De diensten controleerden in eigen land in Venlo (Nederland), Kruibeke en Lamain (België) en Sterpenich (Luxemburg). De controles richtten zich vooral op de naleving van de rij- en rusttijden en het correcte gebruik van de tachograaf. Bij de controle van 60 vrachtwagens bleken 26 vrachtwagens in overtreding en werden in totaal 41 overtredingen vastgesteld.

Aan de Nederlandse controle in Venlo namen ook collega’s van de politie Landelijke Eenheid/Transport- en Milieucontrole en RDW deel. Dit in het kader van het samenwerkingsverband MEG (Manipulatie Expert Groep) dat gericht is op het opsporen van tachograafmanipulatie. Naast controle op de bovengenoemde zaken, werden vrachtwagens ook onderworpen aan een technische controle. In totaal zijn 13 vrachtwagens in Venlo gecontroleerd; bij 7 werden overtredingen geconstateerd.

Europees toezicht

Internationale samenwerking brengt meer eenheid in het toezicht op en de handhaving van de Europese wetgeving met betrekking tot het wegvervoer van goederen. De ILT heeft hierbij een voortrekkersrol. Inspectiediensten kunnen dankzij de gezamenlijke controles hun kennis van en ervaring met wegcontroles delen en de procedures beter op elkaar afstemmen.

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  ILT: Chinese fatbikes voldoen niet aan de regels, inspectie grijpt in
MaaS