Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Om het aantal verkeersslachtoffers naar beneden te brengen zijn forse investeringen in onder meer verkeershandhaving en fietsveiligheid noodzakelijk.

De Verkeersveiligheidscoalitie is diep geraakt door de enorme toename van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Vandaag maakte het CBS bekend dat er 737 verkeersdoden zijn gevallen in 2022, het hoogste aantal sinds 2008. Daarmee is een halvering van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2030 onhaalbaar.

Kwetsbare verkeersdeelnemers zoals (elektrische) fietsers zijn vaker verkeersslachtoffer dan voorheen. Maar ook onder automobilisten is het aantal dodelijke slachtoffers toegenomen. Dit heeft mede te maken met de toename van riskant gedrag in het verkeer. Zo is het aantal bestuurders dat onder invloed van alcohol aan het verkeer deelneemt de afgelopen vijf jaar verdubbeld. En de pakkans is vanwege onvoldoende handhavingscapaciteit gering. 
Daarnaast wordt de (elektrische) fiets steeds intensiever gebruikt, wat voor een toename van het aantal dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden zorgt. 

(Tekst loopt door onder de foto)
Vandaag maakte het CBS bekend dat er 737 verkeersdoden zijn gevallen in 2022, het hoogste aantal sinds 2008.

Om het aantal verkeersslachtoffers naar beneden te brengen zijn forse investeringen in onder meer verkeershandhaving en fietsveiligheid noodzakelijk. Voor de verbetering van de infrastructuur is dankzij de investeringsimpuls Verkeersveiligheid 500 miljoen euro beschikbaar gekomen. Dat is een stap in de goede richting maar onvoldoende om het tij te keren. De Verkeersveiligheidscoalitie roept de politiek daarom op om zo snel mogelijk extra maatregelen te nemen. 

Het kabinet heeft een ambitie van 0 verkeersslachtoffers in 2050. Deze doelstelling raakt echter steeds verder buiten bereik. De daling van het aantal dodelijke verkeerslachtoffers stagneert al jaren. Verkeersongevallen zorgen voor onnoemelijk menselijk leed en kosten de maatschappij jaarlijks 27 miljard euro, aldus de ANWB (deelnemer van de verkeersveiligheidcoalitie) op hun website.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket