Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Bij Via draait de aanpak om het maximaliseren van kosteneffectiviteit terwijl ze zoveel mogelijk reizigers bedienen.

Een opvallende samenwerking hebben Via en Uber in hun partnerschap aangekondigd. Met als doel om instanties te helpen op een kosteneffectieve manier meer reizigers te bedienen wil de alliantie klanten van Via in staat stellen om hun paratransit- en microtransitdiensten aan te vullen door ritten te laten verzorgen door chauffeurs op het Uber-platform. Deze innovatieve samenwerking benadrukt de toewijding van beide bedrijven om steden en instanties te ondersteunen bij het benutten van geavanceerde technologieën om het openbaar vervoer te optimaliseren.

Wij gingen ons verdiepen in het plan om meer inzicht te krijgen in deze samenwerking en de mogelijke impact ervan op het transportlandschap. Het partnerschap tussen Via en Uber biedt verschillende belangrijke voordelen voor beide partijen. Ten eerste kunnen instanties robuustere netwerken opbouwen en een groter aantal reizigers bedienen door gebruik te maken van de uitgebreide pool van chauffeurs van Uber. Deze uitgebreide bron stelt instanties in staat om effectief te voldoen aan de groeiende vraag naar transportdiensten.

Samenvattend biedt het partnerschap tussen Via en Uber een mogelijkheid voor betrokken partijen om hun diensten te optimaliseren, meer passagiers te bedienen en kosteneffectiever te werken.

Daarnaast verbetert de integratie van Uber in het Via-platform de efficiëntie van de vloot en verlaagt het de kosten per rit. Door gebruik te maken van de geavanceerde technologie van Via kan elke rit automatisch worden toegewezen aan het juiste voertuig, waardoor het niet meer nodig is om te grote voertuigen in te zetten voor individuele passagiers. Deze optimalisatie verbetert de allocatie van middelen aanzienlijk en zorgt voor kosteneffectiviteit.

Lees ook  Tien dagen feest: stad Gent garandeert toegankelijkheid tijdens feesten

Bovendien zorgen de werkprocessen die mogelijk worden gemaakt door de samenwerking voor een efficiënte coördinatie tussen instanties en niet-toegewijde dienstverleners, wat resulteert in aanzienlijke tijdsbesparingen. Handmatige toewijzing behoort tot het verleden, waardoor instanties zich kunnen richten op het bieden van efficiënte en betrouwbare transportdiensten. 

kosteneffectiviteit

Bij Via draait de aanpak om het maximaliseren van kosteneffectiviteit terwijl ze zoveel mogelijk reizigers bedienen. Via bereikt dit door optimaal gebruik te maken van de bestaande vloten en operatorbronnen van hun partners, samen met dienstverleners zoals Uber. Met behulp van het door hen speciaal ontwikkelde routerings- en toewijzingsalgoritme, ViaAlgo, optimaliseren ze de operaties van de vloten van hun partners en leveren ze consequent de laagste kosten per rit in vergelijking met andere aanbieders.

Met de integratie van Uber zal ViaAlgo intelligente selecties van ritten naar Uber sturen, zodat deze kunnen worden uitgevoerd door chauffeurs op het Uber-platform. Deze strategische toewijzing van middelen zorgt voor efficiënte dienstverlening en kostenoptimalisatie.

ervaring

Het ultieme doel van de samenwerking is om de ervaring van de reizigers te verbeteren en tegelijkertijd de transportcapaciteit uit te breiden. Reizigers blijven dezelfde vertrouwde ervaring behouden, inclusief meldingen en de mogelijkheid om voertuigen te volgen. De integratie van Uber sluit naadloos aan op het Via Operations Center, waardoor instanties ritten naar Uber-chauffeurs kunnen sturen zonder hun bestaande werkprocessen te verstoren. Het is een gebruiksvriendelijke oplossing die de algehele ervaring voor passagiers verbetert.

foto: Andy Ambrosius (Via)

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Taxichauffeurs roepen op tot dialoog: Uber negeert kritische geluiden
3MAAND