Pitane Image

Het openbaar vervoer speelt een cruciale rol in het bereikbaar houden van het hele land, en daarom heeft de regering besloten om financiële steun te bieden.

Goed nieuws voor reizigers in Nederland: de prijzen voor kaartjes van het openbaar vervoer zullen volgend jaar niet stijgen. Het demissionaire kabinet heeft besloten om 420 miljoen euro beschikbaar te stellen om deze wens van de Tweede Kamer te vervullen. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur heeft dit aangekondigd in een Kamerbrief, waarin ze verklaarde dat het kabinet twee moties zal uitvoeren die hierom vroegen. Dit besluit komt als een opluchting voor veel reizigers en is bedoeld om te voorkomen dat de prijzen voor trein- en buskaartjes volgend jaar aanzienlijk zouden stijgen.

Vanaf volgend jaar zal het regionale vervoer structureel 300 miljoen euro ontvangen. Daarnaast wordt er 120 miljoen euro toegewezen aan de Nederlandse Spoorwegen (NS), zodat de prijzen van treinkaartjes in 2024 niet zullen stijgen. Heijnen benadrukte het belang van het openbaar vervoer in Nederland, met name op regionaal niveau. Ze erkende dat de vervoerssector te maken heeft met diverse uitdagingen, zoals inflatie en stijgende kosten voor energie, materialen en personeel. 

(Tekst loopt door onder de foto)

Hoewel de Nederlandse Spoorwegen (NS) tevreden zijn met de beslissing, uiten zij zorgen over de onzekerheid of de tariefsverhoging voor de trein definitief kan worden geschrapt of dat het feitelijk slechts uitstel betreft van een jaar.

Vanaf volgend jaar zal het regionaal openbaar vervoer structureel 300 miljoen euro ontvangen. Daarnaast zal 120 miljoen euro worden toegewezen aan de Nederlandse Spoorwegen (NS) om ervoor te zorgen dat de prijzen voor treinkaartjes in 2024 niet verhoogd zullen worden. Het is belangrijk op te merken dat dit bedrag als incidenteel wordt beschouwd en niet als een structurele verhoging van de financiering.

Hoewel het kabinet de intentie heeft uitgesproken om de moties uit te voeren, moeten er nog praktische beslissingen worden genomen met betrekking tot de verdeling van het extra geld tussen de verschillende vervoersbedrijven in de regio. Het extra geld zal in het provinciefonds worden gestort, maar de exacte details moeten nog worden vastgesteld.

Het nieuws van het kabinet werd met enthousiasme ontvangen door verschillende partijen in het openbaar vervoer. Zo kondigde de Metropoolregio Rotterdam Den Haag al aan dat de tarieven voor het openbaar vervoer in hun gebied volgend jaar niet zullen stijgen dankzij deze financiële steun.

(Tekst loopt door onder de foto)

Heijnen benadrukte het belang van (regionaal) openbaar vervoer bij het toegankelijk houden van Nederland. Ze erkende de uitdagingen waarmee de vervoerssector kampt, zoals inflatie en stijgende kosten voor energie, materialen en personeel.

Zonder de extra financiering zou het tarief voor het openbaar vervoer volgend jaar met maar liefst 11,72 procent zijn gestegen, volgens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, die ongeveer 2,4 miljoen inwoners bedient. Pendelaar André de Vries is blij met het besluit en voegt toe: “Dit is goed nieuws voor reizigers, maar ze moeten ervoor zorgen dat dit geen tijdelijke oplossing is. Structurele maatregelen zijn nodig om de betaalbaarheid van openbaar vervoer op de lange termijn te waarborgen.”

Hoewel de NS blij is met het besluit van het kabinet, benadrukken ze dat het nog niet duidelijk is of de tariefsverhoging voor de trein definitief is afgewend of slechts met een jaar is uitgesteld. De NS wil voorkomen dat reizigers in 2025 geconfronteerd worden met een dubbele tariefsverhoging, aangezien dit niet in het belang van de reizigers zou zijn. Ze hopen op verdere duidelijkheid over dit punt.

Gerelateerde artikelen:
trein
Print Friendly, PDF & Email