Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Een nieuwe technologische sprong belooft efficiëntie en transparantie in het taxilandschap.

Technologie en mobiliteit gaan hand in hand en de Brabantse Taxicentrale De Meierij zet hierin een revolutionaire stap. Het bedrijf heeft onlangs Pitane Pallas Android-tablets in zijn wagenpark geïntegreerd. Directeur Jan van Kasteren nam afgelopen dinsdag het voortouw door de eerste wagen in gebruik te nemen die deelneemt aan de Praktijktoets Centrale Database Taxi (CDT) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Met een vloot van ruim 30 voertuigen die actief zijn in de regio Den Bosch, Boxtel, Liempde, Vught, Schijndel, Haaren en omliggende gemeenten, maakt Taxicentrale de Meierij nu gebruik van geavanceerde technologie om realtime data uit te wisselen met de Nederlandse overheidsorganen. Deze nieuwe technologie speelt een cruciale rol in het overbruggen van de kloof tussen particuliere taxibedrijven en overheidsregulering, en leidt tot verbeterde diensten, efficiëntie en naleving van de toekomstige wetgeving.

De Pitane Pallas tablets bieden volledige transparantie aan de overheid en stellen taxibedrijven in staat hun betrouwbaarheid en integriteit aan te tonen. Hiervoor hebben een aantal chauffeurs van Taxicentrale De Meierij die deelnemen aan de proef vrijstelling gekregen voor het gebruik van de traditionele boordcomputer, beter bekend als de BCT wanneer ze gebruik maken van de nieuwe technologie. Dit vermindert niet alleen de administratieve lasten, maar maakt ook het toezicht door de ILT efficiënter.

(Tekst loopt door onder de foto)

De proef loopt tot het einde van dit jaar en dient als een vroegtijdige indicatie om eventuele 'kinderziekten' in het systeem te ontdekken. Uiteindelijk zullen alle regelingen en voorzieningen naar verwachting in 2024 gereed zijn, met een overgangsperiode tot 2028, zoals toegezegd door de staatssecretaris.

In het geval van beveiligingsinbreuken of verdachte activiteiten, spelen audit trails en logboeken een sleutelrol. Zowel voor de overheid als voor de taxibedrijven is controle cruciaal om te voldoen aan diverse regelgevingen en normen, inclusief die rondom arbeids- en rusttijden. Volgens projectleider Henri van der Heijden van de ILT is het doel om handmatige processen te minimaliseren en zich meer te richten op gegevensanalyse en risicobeoordeling.

Lees ook  Intentieverklaring: overheid neemt luchtvaarttaken terug van Kiwa

personeelstekort

Gezien het nijpende personeelstekort in de taxisector, heeft het Eindhovense bedrijf Pitane Mobility ervoor gekozen de software beschikbaar te stellen in vier belangrijke Europese talen: Nederlands, Engels, Frans en Duits. Zo hoopt men in de sector de drempel binnen het doelgroepenvervoer toegankelijker te maken voor nieuwe taxichauffeurs. Met één klik kunnen gebruikers eenvoudig van taal wisselen, een functionaliteit die naadloos is geïntegreerd in de software en het profiel van de taxichauffeur. 

Inloggen in het apparaat gebeurt met het rijbewijs om er zeker van te zijn dat de chauffeur beschikt over de nodige documenten. Kenteken- en rijbewijzen worden via het gloednieuwe ondernemersportaal van het Eindhovense bedrijf Censys digitaal gecontroleerd en gekoppeld aan de centrale databases. Zodra een taxi een bepaalde zone binnenrijdt, detecteert het geocoderingssysteem automatisch de locatie via geavanceerde GPS-technologie. De auto wordt dan automatisch aangemeld in de betreffende zone zonder enige interactie van de chauffeur, een stap die het toezicht door de ILT vereenvoudigt en efficiënter maakt.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - Taxicentrale De Meierij - Jan van Kasteren

De proef loopt tot het einde van dit jaar en dient als een vroegtijdige indicatie om eventuele ‘kinderziekten’ in het systeem te ontdekken. Uiteindelijk zullen alle regelingen en voorzieningen naar verwachting in 2024 gereed zijn, met een overgangsperiode tot 2028, zoals toegezegd door de staatssecretaris. Het communicatiesysteem werd door het Eindhovense softwarebedrijf zo ontwikkelt dat andere aanbieders van taxisoftware kunnen koppelen aan het ondernemersportaal. Via een API kunnen ze op die manier voldoen aan de gestelde voorwaarden.

ILT

De ILT controleert of taxiondernemers en taxichauffeurs de regels naleven. De inspectie richt zich voor een belangrijk deel op de naleving van de arbeidstijden en rusttijden. Inspecties worden langs de weg en bij de ondernemingen zelf uitgevoerd. Ook voert de ILT digitale inspecties en bedrijfsinspecties uit. De ILT werkt vaak samen met andere inspectiediensten en opsporingsdiensten, overheidsinstanties en brancheorganisaties.

Lees ook  CDT: Censys faciliteert verplichte datadeling voor taxibedrijven zonder automatisering

Voor de ILT biedt deze nieuwe aanpak aanzienlijke verbeteringen in efficiëntie. Henri van der Heijden, projectleider bij de ILT, verduidelijkt: “Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat inspecteurs minder tijd kwijt zijn aan het verzamelen van gegevens en zich meer kunnen richten op controle en risicogestuurd optreden.” Natuurlijk gaat dit baanbrekende project gepaard met uitdagingen. De innovatieve aanpak heeft al een sterke indruk gemaakt in de branche. Terwijl de afgelopen maanden bedrijven de software ontwikkelden bleef men werken aan de technische implementatie, een aantal wettelijke regelingen, waaronder de aansluitvoorwaarden en de wettelijke grondslag voor het verwerken van documenten.

De Meierij

Jan van Kasteren is niet alleen directeur van Taxicentrale De Meierij in Liempde maar ook lid van de werkgroep CAO-Taxi van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de ondernemersvereniging voor het beroepspersonenvervoer in Nederland. Dit project is voor hem en vele anderen een ambitieuze stap in de richting van een meer gestroomlijnde, veilige en efficiënte taximarkt. “Dit project is niet alleen een technologische upgrade, het is een transformatie in hoe we denken over en omgaan met mobiliteit en controle in de breedste zin van het woord,” stelt van Kasteren. Dit draagt bij aan veilig taxivervoer en eerlijke concurrentie in de taxisector. 

Gerelateerde artikelen:
DISPATCH