Maand: november 2023

Verdeeldheid over de haalbaarheid van het rijdend laden van vrachtwagens

De mogelijke aanleg van een ERS-traject vraagt om een gedegen voorbereiding. Hierbij zal in het bijzonder gekeken worden naar de investeringsbereidheid van andere partijen naast de Rijksoverheid en of er voldoende transporteurs bereid zijn ERS te zullen gaan gebruiken. Steeds meer vormt de beschikbaarheid van laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens en de