Pitane Image

De groei in populariteit van de e-fiets brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee.

Nederlanders blijven fervente fietsers, met meer dan 28% van alle verplaatsingen in het land die per fiets worden afgelegd. Deze constante betrokkenheid bij het fietsen weerspiegelt de cruciale rol van de fiets in het Nederlandse mobiliteitssysteem. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft deze en andere relevante gegevens gepresenteerd in hun nieuwste publicatie, “Fietsfeiten 2023”.

In 2022 registreerde Nederland een indrukwekkend aantal van 4,8 miljard fietstochten, goed voor een totaal van 18,2 miljard kilometer. Dit komt neer op een gemiddelde van 3,0 kilometer per inwoner per dag. Het gebruik van de fiets in Nederland is divers, waarbij de fiets niet alleen voor vrijetijdsactiviteiten wordt gebruikt, maar ook een populair vervoersmiddel blijft voor werk en onderwijs.

Opvallend is het verschil in fietsgebruik tussen verschillende groepen. Vrouwen en jongeren zijn de meest fervente fietsers, en vrouwen gebruiken bovendien aanzienlijk vaker een e-fiets dan mannen. Stedelijke gebieden kennen een hogere fietsdichtheid dan landelijke gebieden, een tendens die zowel voor als na de coronapandemie zichtbaar is.

Het KiM rapport "Fietsfeiten 2023" benadrukt ook de sociale aspecten van fietsen. Fietsen blijft een toegankelijke en betaalbare vorm van vervoer voor een breed scala aan mensen.

(Tekst loopt door onder de foto)
OV fiets

Steden en gemeenten staan voor de taak om de infrastructuur aan te passen aan deze snellere en zwaardere fietsen. Dit betekent niet alleen het verbeteren van fietspaden, maar ook het inrichten van voldoende en veilige parkeerplaatsen voor e-bikes.

De toename van de afstand die per fiets wordt afgelegd, is grotendeels te danken aan de stijgende populariteit van de e-fiets. Tussen 2012 en 2019 steeg de totale afgelegde afstand met bijna 8%, en hoewel de groei tijdens de coronapandemie afzwakte, bleef de trend positief. De e-fiets is in opkomst ten koste van de traditionele fiets, met een opmerkelijke stijging in het gebruik van e-fietsen.

Lees ook  Babboe moet stoppen met de verkoop van zijn bakfietsen

In grote steden is fietsen een veel gekozen vervoersmiddel, en de pandemie bracht een lichte verschuiving teweeg, met een toename in wandelen. Desondanks blijft de e-fiets aan populariteit winnen, niet alleen onder ouderen maar ook opvallend genoeg onder jongeren en jongvolwassenen. Deze trend is landelijk waarneembaar, hoewel er regionale verschillen zijn, met name tussen de Randstad en overige gebieden.

De brochure Fietsfeiten 2023 bevat nog veel meer inzichten. Zo toont de brochure hoe het fietsgebruik verdeeld is over de dag, hoe afstanden en reistijden verschillen tussen de gewone fiets en e-fiets en welke rol de fiets in het voor- en natransport speelt. Ook gaat de brochure in op maatschappelijke effecten, zoals gezondheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid.

Gerelateerde artikelen:
EVI.
Print Friendly, PDF & Email