Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Kandidaat-exploitanten kunnen zich hiervoor kandidaat stellen door een vergunningsaanvraag in te dienen.

Antwerpen zet in op duurzame mobiliteit met de introductie van een nieuw deelstepaanbod. De stad heeft de markt opengesteld voor potentiële aanbieders van elektrische deelsteps, in een poging om het stedelijk vervoersnetwerk uit te breiden en te verduurzamen. Deze stap markeert een belangrijke mijlpaal in het mobiliteitsbeleid van Antwerpen, dat zich richt op het verminderen van de parkeerdruk en het bevorderen van milieuvriendelijke vervoersmiddelen.

Geïnteresseerden hebben tot 15 april 2024 de tijd om zich kandidaat te stellen voor het aanbieden van deze dienst, waarbij de stad duidelijke voorwaarden en richtlijnen heeft gesteld om een kwalitatief en betrouwbaar aanbod te garanderen. Dit beleid onderstreept het streven van Antwerpen naar een geordende en veilige stedelijke mobiliteit, waarbij overaanbod en wildgroei van deelsystemen voorkomen worden.

Naast de introductie van elektrische deelsteps, omarmt Antwerpen ook andere vormen van gedeelde mobiliteit, waaronder fietsen, bakfietsen, en scooters. Dit sluit aan bij het bredere mobiliteitsbeleid van de stad, dat gericht is op het stimuleren van alternatieve, duurzame vervoerswijzen om zo de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad te verbeteren.

De stad heeft een regelgevend kader opgezet voor aanbieders van deelmobiliteit, waarin de nadruk ligt op openbare orde en veiligheid, en op de kwaliteit van het aanbod. Dit omvat onder meer de noodzaak voor aanbieders om een vergunning aan te vragen en te voldoen aan specifieke voorwaarden die zijn opgesteld in overeenstemming met het mobiliteitsbeleid van Antwerpen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Antwerpen zet stappen naar duurzame mobiliteit met nieuw deelstepaanbod.

Dit beleid is niet alleen bedoeld om de uitdagingen van stedelijke mobiliteit aan te gaan, maar ook om te zorgen voor een inclusief en toegankelijk vervoerssysteem dat bijdraagt aan een duurzame stedelijke ontwikkeling. Door strengere eisen te stellen aan deelmobiliteitsaanbieders, waarborgt Antwerpen de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze diensten, waardoor de stad een aantrekkelijkere plek wordt om te wonen, werken en bezoeken.

Lees ook  Verkiezingen: Europa investeert miljoenen in duurzaam vervoer in Nederland

Het streven naar een duurzame, efficiënte en veilige mobiliteitsoplossing weerspiegelt de toewijding van Antwerpen aan het creëren van een leefbare stad voor haar inwoners en bezoekers. Het nieuwe deelstepaanbod is een belangrijke stap voorwaarts in de realisatie van dit doel, en benadrukt de rol van innovatieve mobiliteitsoplossingen in de transitie naar een duurzamer stedelijk vervoerssysteem.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Chiron