Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Curaçao staat voor een enorme uitdaging als het gaat om de bestrijding van dengue, een virusziekte overgebracht door de Aedes aegypti-mug.

De recente statistieken laten een schokkende toename zien: waar in het gehele jaar 2023 slechts 11 gevallen van dengue werden geregistreerd, is dit aantal in de eerste drie maanden van dit jaar explosief gestegen naar 528, waarvan 229 officieel zijn bevestigd. Deze ongekende stijging heeft de autoriteiten en de gezondheidssector op het eiland op scherp gezet.

Deze zorgwekkende groei wordt mede toegeschreven aan klimaatverandering, die het gedrag en de verspreiding van de Aedes aegypti-mug beïnvloedt. De droge periode op het eiland lijkt een cruciale factor te zijn in deze ontwikkeling. Het toont aan hoe klimaatverandering indirecte gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid door het creëren van gunstigere omstandigheden voor ziekteoverbrengende muggen.

broedplaatsen

Als reactie hierop heeft de Curaçaose regering, onder leiding van Minister-president Gilmar Pisas, in samenwerking met vrijwilligersgroepen, een reeks extra schoonmaakacties gelanceerd. Het doel van deze acties is het elimineren van mogelijke broedplaatsen van de muggen, zoals emmers, autobanden en plantenbakken, die zich ophopen in tuinen en op openbare plekken. Dit initiatief benadrukt de ernst van de situatie, hoewel Pisas van de sociaal-democratische regeringspartij MFK, stelt dat er nog geen sprake is van een crisis.

(Tekst loopt door onder de foto)
(CMC)
Foto: © Pitane Blue - Curaçao Medical Center (CMC)

"Er is geen crisis, maar we moeten de oorlog verklaren aan dengue."

De gezondheidsimpact is al merkbaar in de lokale ziekenhuizen, met name in het Curaçao Medical Center (CMC), waar 73 patiënten zijn opgenomen als gevolg van de ziekte. Onder hen bevinden zich mensen van alle leeftijden, van jongeren onder de 20 tot senioren ouder dan 64, wat de brede impact van de ziekte aantoont. Ook toeristen zijn getroffen, met 15 gevallen van ziekenhuisopnames. Tragisch genoeg zijn er al drie patiënten in de leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar overleden aan de gevolgen van dengue.

schoonmaak

Naast de schoonmaakacties heeft de regering een nationale informatiecampagne gelanceerd om het bewustzijn over dengue te vergroten. Mensen worden aangespoord om preventieve maatregelen te nemen, zoals het dragen van beschermende kleding en het gebruik van insectenspray. Melissa Arias, hoofd van de afdeling Volksgezondheid (Ministerie van Volksgezondheid Curaçao), benadrukt de noodzaak van een gezamenlijke strijd tegen dengue: “Er is geen crisis, maar we moeten de oorlog verklaren aan dengue.”

gelekoortsmug

De gelekoortsmug of denguemug is een tweevleugelig insect uit de familie van de steekmuggen. De gelekoortsmug steekt met name overdag. De soort komt voor in de tropen en subtropen en is een overbrenger van onder andere gele koorts, dengue, Riftdalkoorts, het Chikungunya-virus en het zika-virus. Interessant is dat de aanpak om niet meer te sproeien tegen de muggen, om het ecosysteem te beschermen, benadrukt hoe de overheid probeert een evenwicht te vinden tussen de volksgezondheid en milieubescherming. 

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
AppStores