Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Verkeersgedrag kan het verschil betekenen tussen leven en dood, vooral wanneer het aankomt op de respons van hulpdiensten.

Raymond Zuidwijk, ervaren ambulancechauffeur en instructeur in specialistische rijvaardigheid, waarschuwt voor de afnemende ‘vrije ruimte’ voor hulpdiensten in ons steeds drukker wordende verkeer. “Er wordt in de basis rijopleiding te weinig aandacht aan besteed,” stelt hij, onderstreept door een urgentie voor betere publieke bewustwording en medewerking.

De interactie tussen voorrangsvoertuigen en alledaagse weggebruikers is cruciaal. Volgens het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) kan elke automobilist bijdragen aan een veiliger Nederland. De sleutel ligt in kalm blijven en adequaat reageren wanneer een voertuig met zwaailicht en sirene nadert. Dit betekent niet het verkeer in gevaar brengen, maar rustig blijven en de situatie overzien.

Voorrangsvoertuigen zoals ambulances en politiewagens mogen verkeersregels overtreden indien noodzakelijk — denk aan sneller rijden of door rood licht gaan. Deze bestuurders zijn specifiek getraind om veilige keuzes te maken in stressvolle situaties. Het is dus van belang dat andere weggebruikers vertrouwen hebben in de acties van deze professionals en op de juiste wijze ruimte maken.

De procedure is duidelijk: vervolg je weg met de toegestane snelheid tot het veilig is om ruimte te maken. Op rotondes wordt aangeraden om door te rijden totdat het hulpvoertuig de rotonde verlaten heeft. Cruciaal is het behoud van veiligheid, ook wanneer je voor een rood verkeerslicht staat. Het is beter om te wachten en alleen ruimte te maken als het veilig kan, zelfs als dit betekent dat een voorrangsvoertuig even moet wachten.

(Tekst loopt door onder de foto)
ambulance
Foto: © Pitane Blue - Ambulance

Een veelvoorkomend probleem is het laat opmerken van voorrangsvoertuigen, vooral bij hogere snelheden en wanneer deze van achteren naderen. Regelmatige controle van de spiegels is essentieel om deze voertuigen tijdig te detecteren. Daarnaast is het verstandig om altijd voldoende afstand te bewaren tot de voorganger, zodat er ruimte is om indien nodig plaats te maken voor een naderend voorrangsvoertuig.

Het bewustzijn dat na het passeren van één voorrangsvoertuig er meer kunnen volgen is ook een belangrijk aandachtspunt. De boodschap is helder: wees alert en anticiperend, want elke seconde telt voor de hulpdiensten op weg naar een noodsituatie.

NIPV

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) verbindt en versterkt de veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. De focus richt zich op vier maatschappelijke thema’s: klimaatadaptatie, veilige energietransitie, informatiegestuurde veiligheid en maatschappelijke veerkracht.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Pitane Pallas