Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Belangrijke projecten omvatten de Noord-Zuidverbinding, met tunnelwerken die in 2026 starten, en aanzienlijke investeringen in fietsinfrastructuur, waaronder nieuwe fietspaden, tunnels en bruggen.

Vlaams minister Lydia Peeters heeft tijdens haar legislatuur indrukwekkende resultaten geboekt voor de provincie Limburg. Onder haar beleid als Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken heeft de regio meer dan 2,2 miljard euro aan investeringsmiddelen ontvangen. Deze substantiële toename in financiering markeert een historische verschuiving voor Limburg, dat in de vorige legislatuur slechts 368 miljoen euro aan investeringen ontving. “Historisch gezien is de provincie Limburg vaak onderbedeeld geweest op vlak van Vlaamse investeringen in mobiliteit en infrastructuurwerken. Ik heb daar, zoals beloofd, bij aanvang van deze legislatuur verandering in gebracht,” aldus Peeters.

NZL

Een van de meest opvallende projecten onder Peeters’ leiding is de Noord-Zuidverbinding in Limburg. De Vlaamse Regering heeft onlangs haar goedkeuring gegeven aan het Ontwerp Projectbesluit NZL – Fase 1. Dit besluit volgt twee jaar na de tracébeslissing en betekent dat de detailplannen en vergunningen nu klaar liggen. “Dat is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen heel wat partijen. De uitvoering zal verlopen via een Publiek-Private Samenwerking en een DBFM-contract. Het wordt een duurzaam mobiliteitsproject dat als hefboom en katalysator voor Limburg zal dienen,” verklaarde Peeters. De tunnelwerken staan gepland om in 2026 te beginnen.

Lydia Peeters heeft ook grote stappen gezet op het gebied van fietsinfrastructuur. Tijdens haar legislatuur werd meer dan 217 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur in Limburg, met nog eens 35 miljoen euro gepland voor 2024. Projecten zoals de verbreding van fietspaden langs de Grote Baan in Houthalen-Helchteren en de N76 in Kortessem-Wellen-Borgloon zijn voltooid. Lopende projecten omvatten onder andere de fietspaden langs de N730 Asserweg in Zutendaal en de N722 in Alken. Daarnaast hebben nieuwe fietstunnels en -bruggen bijgedragen aan veilige kruisingen, zoals de fietstunnel onder de Bilzersteenweg N730 in Tongeren en de fietsbrug over de Grote Baan in Helchteren-Noord.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto:Minister Lydia Peeters en VSV lanceren nieuwe campagne.

De focus op verkeersveiligheid is een ander belangrijk aspect van Peeters’ beleid. Er werd 3,3 miljoen euro geïnvesteerd in de veiligheid van schoolomgevingen en routes in Limburg. Dit bedrag heeft bijgedragen aan de verhoogde verkeersveiligheid in 252 schoolomgevingen en op 28 schoolroutes. Daarnaast zijn 117 knelpunten op schoolroutes aangepakt, en zijn nog eens 10 projecten in uitvoering of gepland. Het project Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA) heeft ook 9,6 miljoen euro bijgedragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid door middel van technologieën zoals drones en camera’s.

onderhoud

Peeters heeft zich ook gericht op de onderhoudsachterstand van bruggen in Vlaanderen. Sinds 2020 zijn er al 109 bruggen vernieuwd, en bij 104 bruggen zijn de werkzaamheden gaande of in voorbereiding. In Limburg werd onder andere het viaduct van Boorsem in Maasmechelen onder handen genomen, en er staan renovaties gepland voor zeven bruggen tussen 2026 en 2028 binnen het PPS-project ‘OverBruggen’. Voor regulier onderhoud van gewest- en autosnelwegen, fietspaden en bermen werd 133 miljoen euro uitgetrokken, waarvan 36 miljoen euro specifiek voor Limburg.

De provincie Limburg heeft ook aanzienlijke verbeteringen gezien op de E313, met de aanleg van 7 kilometer aan spitsstroken en geluidsminderende maatregelen. Begin juni zijn de werkzaamheden gestart voor een spitsstrook van Lummen tot Hasselt-West, goed voor een investering van bijna 32 miljoen euro. Voor 2024 is er ook 5,8 miljoen euro gereserveerd voor de plaatsing van 2 kilometer aan geluidsschermen langs de E314 in Genk.

Het HOV-project voor een trambusverbinding tussen Hasselt, campus Diepenbeek, Genk en Maasmechelen vordert gestaag. De eerste 17 elektrische trambussen zijn besteld en zullen in het najaar van 2024 geleverd worden. Ondertussen zijn al drie cruciale stukken vrije busbaan geopend en zijn de werkzaamheden aan de eindhalte in Terhills in Maasmechelen gestart. In 2025 start de herinrichting van de 11de Liniestraat met een investering van meer dan 20 miljoen euro.

De Lijn

Onder Peeters’ beleid is de vergroening van de busvloot van De Lijn in gang gezet. Daarnaast is er gewerkt aan de uitbouw van het netwerk van Hoppinpunten, met 75 van deze punten in Limburg. Verder zijn snelwegparkings aangelegd, zoals die bij het op- en afrittencomplex van Tongeren, en zijn de werkzaamheden gestart voor de snelwegparkings langs beide zijden van de E313 in Diepenbeek, die eind 2024 voltooid moeten zijn.

Op het gebied van laadinfrastructuur heeft Peeters haar doelstellingen overtroffen. De provincie Limburg heeft momenteel 4814 laadpunten, en in heel Vlaanderen zijn er 41.105 laadequivalenten (CPE). De doelstelling om langs de snelwegen en grote verkeersassen elke 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur te hebben, is eveneens gerealiseerd.

Door extra middelen beschikbaar te stellen, werden de bruggen over het Albertkanaal verhoogd, waardoor 4-lagige containerschepen naar en van de Antwerpse haven kunnen varen. Dit project heeft niet alleen het watertransport rendabeler gemaakt, maar ook de weginfrastructuur verbeterd.

Ondanks dat Vlaanderen niet bevoegd is voor het spoor, heeft Peeters door co-investeringen het traject Hasselt-Mol kunnen elektrificeren. Dit betekent dat het hele Limburgse spoornet nu elektrisch is, een belangrijke mijlpaal voor de regio.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Blablabla