Fagforening

Minidebatt med politikk om kvaliteten på offentlig transport

Torsdag 18. februar arrangerer FNV Personen Vervoer en online minidebatt mellom forskjellige kandidat-parlamentsmedlemmer og sektorleder FNV Transport Minke Jansma. FNV Personenvervoer ønsker å gå i dialog med politikere om kvaliteten på offentlig transport og livet i Nederland. ulike spørsmål blir diskutert, for eksempel hvordan sikrer vi gode jobber med faste kontrakter og