polityka

Wybory polityczne prowadzą do większego ubóstwa transportowego

Ubóstwo transportowe często przeplata się z innymi formami ubóstwa, takimi jak ubóstwo dochodowe i ubóstwo mieszkaniowe. Choć nadużywane, słowo „ubóstwo transportowe” nie jest szumem reklamowym i odnosi się do poważnego problemu, który może wpływać na ludzi na różne sposoby. Wiele obiektów na obszarach wiejskich nie jest lub jest trudno dostępnych