Innowacja

Firmy transportowe coraz częściej pracują jako firmy programistyczne

Często jest przedstawiana w sposób, który wydaje się zbyt piękny, aby mógł być prawdziwy. Konsultacje rynkowe z roku na rok zyskują na popularności. Wynika to z 5-letniego przeglądu ustawy o zamówieniach publicznych oraz na podstawie danych TenderNed. W znowelizowanej ustawie o zamówieniach publicznych instytucje zamawiające mają większą elastyczność w stosowaniu procedur udzielania zamówień.