Maas

Kunskapscafé om MaaS och Mobility Hubs

Ett nav eller mobilitetscentrum är en idealisk plats för att omsätta Mobility as a Service (MaaS). När allt kommer omkring konvergerar många olika metoder och dataflöden där. Men hur gör du det genom att ansluta MaaS och hubbar? Det får du höra under MaaS Kenniscafé om mobilitetsnav torsdagen den 27 maj. Mobilitet som en tjänst tar allt mer form och ökar. För bra