nederland

Börja testa med automatiserade godståg

Ett tysk-holländskt samarbetsprojekt har påbörjat testning av driften av automatiska godståg på Betuweroute. Den järnvägen går från hamnen i Rotterdam till den tyska gränsen. Under perioden fram till slutet av 2025 kommer tester att utföras med fjärrövervakning och kontroll av godståg. Ett år långt

Reseråd olika länder justerade igen

Utrikesdepartementet justerar reserådet för olika länder, inklusive Slovakien och Sydafrika. Ändringarna sker på råd från National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). Slovakien har utsetts till ett högriskområde och går från grönt till gult. Alla som reser från detta land till Nederländerna kommer att ha en