stations

Stations krijgen steeds meer nieuwe AED’s

Volgens de hartstichting krijgen ieder jaar ongeveer 17.000 mensen in Nederlands een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Doordat het hart stopt met pompen, krijgen de organen en hersenen geen bloedtoevoer en dus ook geen zuurstof meer. Een hartstilstand is een levensbedreigende situatie: als er niet wordt ingegrepen, overlijdt het slachtoffer. De kans op overleven is het grootst als een reanimatie