subsidie

Subsidiebudget nieuwe elektrische auto’s na een week op

Sinds 4 Juni heeft de overheid een subsidiebudget van vierduizend euro bij aankoop van een nieuwe elektrische personenauto voor particulieren mogelijk gemaakt. Bij aankoop van een tweedehandse elektrische personenauto voor particulieren heeft de overheid een subsidiebudget mogelijk gemaakt van tweeduizend euro. De zogenaamde SEPP regeling, Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren. Mensen die

DUO int vordering bij onterecht bezit reisvoorziening

Studiefinanciering kent als voornaamste taak het vaststellen van het recht, het nemen van de daaraan ten grondslag liggende besluiten en het uitbetalen van de studiefinanciering. De toekenning kan bestaan uit verschillende deelproducten zoals een gift, prestatiebeurs, rentedragende leningen en een reisvoorziening. Voor de toekenning van de reisvoorzieningen worden gegevens verstrekt

€18,5 mln Europese subsidie voor spoorverbindingen

Nederland krijgt dit jaar 18,5 miljoen euro subsidie uit Brussel voor internationale spoorverbindingen. 12,6 miljoen hiervan gaat naar de snelle directe verbinding tussen Groningen en Bremen, de zogeheten Wunderline. Nog eens 5,9 miljoen wordt uitgetrokken voor de spoorgoederenverbinding tussen Venlo en Kaldenkirchen.  Daarnaast gaat er nog eens 19,5 miljoen euro Europees