Print Friendly, PDF & Email

De Amsterdamse taxiorganisaties TAT en Taxistad spannen opnieuw een kort geding aan tegen de Gemeente Amsterdam nadat zij vandaag in het ongelijk gesteld zijn. Volgens de organisaties heeft de gemeente Amsterdam de rechter onjuist voorgelicht.

Het kort geding was aangespannen nadat de taxiorganisaties niet langer de door de gemeente verplicht voorgeschreven minimumsancties wilden opleggen aan hun chauffeurs. Deze zijn volgens de organisatie onredelijk. 

De voorzieningenrechter wijst de verzoeken om voorlopige voorziening af.

De voorzieningenrechter volgt verzoeksters niet in hun standpunt en oordeelt dat de sancties van het Besluit en de vergunde maatregelenprotocollen op zichzelf niet onredelijk of disproportioneel. De TTO’s hebben verder voldoende individuele afwegingsruimte bij de toepassing van de te leggen (minimale) maatregelen. 

Terwijl de rechter in Den Haag zijn uitspraak deed, kondigde wethouder Sharon Dijksma vandaag in een bijeenkomst met de Amsterdamse taxiorganisaties een beleidswijziging aan waarmee deze minimumsancties van tafel gaan. De taxiorganisaties worden daarmee vrijgelaten om zelf de hoogte van de op te leggen maatregelen te bepalen.

Bestuursvoorzitter Ruud Lagerwaard van TAT:

“De timing van de wethouder verbaast ons. Wij zijn vandaag door de rechter in het ongelijk gesteld juist omdat de invulling van dit nieuwe beleid volgens de gemeente nog niet bekend was. Dat is niet geloofwaardig.”

Hoewel Lagerwaard de beslissing van de wethouder prijzenswaardig vindt, is een nieuwe stap naar de rechter volgens hem noodzakelijk.

“De nieuwe regeling geldt namelijk niet voor bestaande gevallen. De gemeente dwingt ons deze chauffeurs alsnog brodeloos te maken. Dat vinden wij onaanvaardbaar”, aldus Lagerwaard.

Taxistad onderhoudt nauw contact met de gemeente en voert waar nodig overleg over veranderingen of verbeteringen. Zo kaarten zij het tekort aan taxistandplaatsen aan en pleiten ze voor een versoepeling van de stopverboden voor taxi’s, zolang de taxi infrastructuur niet wordt aangepast aan het aanbod.

Lees ook  Amsterdam: wethouder van der Horst wil gelijk speelveld voor alle taxi's

Lees ook: Taxiorganisaties Amsterdam naar rechter

Taxi Sign On Roof Of Car
Pitane Blue