Print Friendly, PDF & Email

De heer Pier Eringa, tot voor kort president directeur van Prorail, is bereid gevonden om als aanvulling op de Raad van Toezicht, de directie van het CBR met zijn ervaring en deskundigheid te ondersteunen. Dit besluit kwam in samenspraak met de voorzitter van de raad van toezicht van het CBR.

Minister drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga schreef vandaag aan de voorzitter van de Tweede Kamer dat het CBR ernstige problemen heeft met het proces van de beoordeling van de rijgeschiktheid. De doorlooptijden zijn te hoog en veel mensen worden hierdoor geraakt. Deze situatie leidt tot schrijnende situaties doordat mensen die verlenging van het rijbewijs hebben aangevraagd buiten hun schuld zonder rijbewijs komen te zitten. Met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld werk, mantelzorg of sociale contacten.

Begin dit jaar werd het toezicht op het CBR aangescherpt. Het CBR rapporteert maandelijks over de ontwikkelingen binnen de divisie Rijgeschiktheid en de Klantenservice. Deze rapportages leidden tot twijfel of de eerdere prognose nog haalbaar was.

Daarom heeft men voor de zomer de opdracht gekregen een nieuwe prognose op te stellen met betrekking tot de beoordeling van de medische rijgeschiktheid met daarbij een externe toets. De Galan groep is van mening dat het een gedegen en terecht voorzichtige prognose heeft opgesteld. Wel zijn er nog onduidelijkheden over de ontwikkeling van het aantal verlopen rijbewijzen. Hierover moet het CBR nog meer duidelijkheid geven. 

Uit de stukken blijkt dat mensen langer zullen worden geconfronteerd met een verlopen rijbewijs als gevolg van de lange doorlooptijden. Op basis van de prognose van het CBR is het worst-case scenario namelijk dat het CBR de doorlooptijden pas halverwege 2021 weer op orde heeft In het best-case scenario zal dit in de zomer van 2020 zijn.

Lees ook  Onderzoeksraad: treinramp voorschoten blijft een raadsel

Wijzigingen in de organisatie.

In het management is een aantal wijzigingen aangebracht. Per 1 januari is een nieuwe directeur Bedrijfsvoering begonnen en de algemeen directeur heeft het CBR onlangs verlaten. De zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur is in volle gang. 

De Minister verwacht voor het einde van het jaar de benoeming hiervan rond te hebben. Sinds de zomer wordt de directie ondersteund door de directeur van ABDTOPConsult en voormalig SG van OCW, de heer Hans van der Vlist.

Tevens is de ICT-afdeling versterkt en het management van de divisie Rijgeschiktheid onlangs vervangen. De informatievoorziening van het CBR naar het ministerie heeft nog een verbeterslag nodig.

Lees ook: Verlenging rijbewijs van 75-plussers mogelijk

rijbewijs