Print Friendly, PDF & Email

De Staatssecretaris Stientje van Veldhoven – Van der Meer schrijft vandaag aan de voorzitter van de Tweede Kamer dat een goede bereikbaarheid van en naar Zandvoort van belang is, in het bijzonder tijdens drukke stranddagen en grootschalige evenementen, zoals de Dutch Grand Prix vanaf mei 2020.

Ze geeft aan dat op dit moment de spoorinfrastructuur onvoldoende uitgerust is om op structurele wijze stabiel grote reizigersaantallen te vervoeren. Tegen deze achtergrond heeft de Tweede Kamer op basis van de motie Von Martels c.s. verzocht dat alle betrokken partijen een redelijke bijdrage leveren aan de financiering van noodzakelijke maatregelen en om na overleg zo snel mogelijk de Kamer te informeren over concrete voorstellen.

Stand van zaken.

In de zomermaanden is de vraag naar capaciteit op het spoor rondom Zandvoort structureel knellend. Sinds juni spreken de provincie Noord-Holland, de gemeente Zandvoort en andere partners in de gemeenschappelijke regeling (GR) Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, de Vervoerregio Amsterdam en haar ministerie over maatregelen.

ProRail en NS hebben conform reguliere werkwijze in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om op verantwoorde wijze structureel zes treinen per uur te rijden in de zomermaanden met de mogelijkheid het aantal treinen tijdens grootschalige evenementen verder te verhogen.

Rijksoverheid draagt voor € 2,35 mln bij.

In goed overleg zijn de betrokken partijen op 11 september overeengekomen gezamenlijk eenmalig € 7 mln te investeren in betere bereikbaarheid van Zandvoort. Ongeveer de helft hiervan is voor verzwaring tot een enkelvoudige tractie-energievoorziening en het verbeteren van overwegveiligheid in Zandvoort en Overveen.

Daarnaast zijn transfermaatregelen nodig, zoals het verbreden van de trap en aanleg van zijperrons op het station in Zandvoort. Vanuit de Rijksoverheid draag de Staatssecretaris voor € 2,35 mln bij aan het structureel op orde brengen van de energievoorziening en overwegveiligheid. De regio neemt het overige deel voor haar rekening. waardoor op deze wijze  het mogelijk structureel wordt een betrouwbare dienstregeling te kunnen rijden en de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio structureel verbeterd.

Lees ook  Groene ambities onder druk: Prorail verlaagt uitstoot maar mist doel

Specifiek voor de Dutch Grand Prix geldt dat de organisatie op dit moment het mobiliteitsplan verder uitwerkt om de vele tienduizenden bezoekers op een zo duurzaam mogelijke wijze van en naar het circuit te leiden. De fiets en ook het vervoer per trein spelen hierin een belangrijke rol. Het circuit zal daarbij zorgdragen voor evenement-specifieke maatregelen.

“Op basis van bovenstaande afspraken kan ProRail starten met de werkzaamheden van de spoorse maatregelen. Parallel hieraan zullen bovenstaande partijen de komende periode gebruiken om de afspraken vast te leggen en besluitvorming in gemeenteraden en provinciale staten te laten plaatsvinden. Ook zal de invloed van de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op dit dossier nader worden onderzocht”, aldus de Staatssecretaris.

Lees ook: Vertrekkend topman ProRail: ‘Angst regeert bij de overheid’

Pitane Blue