Taxistad en TAT hebben vrijdag 23 augustus 2019 bij het College voor het Bedrijfsleven in Den Haag een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam. De taxiorganisaties weigeren nog langer de voorgeschreven sancties op te leggen aan hun chauffeurs. Het college heeft de organisaties een dwangsom van 10.000 euro aangezegd.

De taxiorganisaties geven hiermee gehoor aan de grote onvrede die bestaat onder de chauffeurs. Straattaxi’s in Amsterdam zijn onderworpen aan strenge regelgeving en moeten aangesloten zijn bij een TTO. Voor kleine overtredingen, zoals bijvoorbeeld stoppen bij een volle standplaats, zijn TTO’s verplicht schorsingen op te leggen die variëren van een week of een maand schorsing tot definitieve uitsluiting.

Volgens de organisaties zijn deze zware sancties in de gewijzigde marktomstandigheden  niet meer aan de chauffeurs te verkopen. Het grootste bezwaar is volgens de organisaties dat hun chauffeurs wel de lasten maar niet meer de lusten van de exclusieve toegang tot de straatmarkt hebben.  

Ruud Lagerwaard, voorzitter van TAT: 

“Er is sprake van een ongelijk speelveld. De chauffeurs ondervinden grote concurrentie van Uberchauffeurs die illegaal de straatmarkt bedienen. Aan hen wordt door de gemeente geen strobreed in de weg gelegd. Als ze al betrapt worden, dan krijgen zij een geldboete. Onze chauffeurs raken bij overtredingen hun hele broodwinning kwijt.” 

Veel Uberchauffeurs rijden volgens Lagerwaard met een klein daklichtje door de stad om illegaal klanten te kunnen werven.

“Ondanks herhaalde gesprekken weigert de gemeente daadwerkelijk op te treden tegen deze broodroof. Een onlangs tussen Uber en de gemeente Amsterdam gesloten convenant zal geen wijziging brengen in deze situatie. De afspraken met Uber bestaan uit vrijblijvende inspanningsverplichtingen. Intussen hebben onze chauffeurs steeds meer moeite om nog iets te verdienen op straat”, aldus Lagerwaard.

De verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma heeft aangekondigd te gaan zorgen voor een gelijk speelveld door voor een aantal overtredingen de verplichte schorsingen af te schaffen.

Lagerwaard: “Alle partijen zijn het er eigenlijk over eens dat de bestaande situatie de chauffeurs zwaar benadeelt. Ook de FNV heeft onlangs aangedrongen op een aanpassing van de regels. Wij gaan daar niet meer op wachten en zetten sinds enige tijd de verplichte schorsingen om naar redelijke straffen.”

TTO’s (toegelaten taxiorganisaties)

Lees ook  Taxichauffeurs praten straks vloeiend Nederlands nu deadline is uitgesteld

Lees ook: Sharon Dijksma en Uber maken afspraken over veiligheid Amsterdam

Pitane Blue
Print Friendly, PDF & Email