Print Friendly, PDF & Email

BOVAG heeft minister Koolmees via een brief gevraagd de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aan te passen. Met name grotere bedrijven met diverse bedrijfsactiviteiten, zoals autodealerholdings, dreigen door hun structuur buiten de boot te vallen, met als gevolg een fors verlies van banen. Ook seizoensgebonden ondernemers, zoals caravanbedrijven, past de huidige regeling niet.

Om ondernemingen in aanmerking te laten komen voor een tegemoetkoming in loonkosten is een verwacht omzetverlies van minimaal 20% vereist in de fiscale eenheid. Maar dat past name grotere dealerbedrijven niet, waardoor zij achter het net dreigen te vissen. Dat zijn complexe organisaties door het brede aanbod van los van elkaar staande mobiliteitsactiviteiten als verkoop , onderhoud, lease, schadeherstel, verhuur en zelfs verkoop fietsen etcetera.

“De verschillende deelactiviteiten, in de regel verdeeld over werkmaatschappijen of divisies, kennen alle een ander tijdsverloop- en patroon van omzetdaling en een andere bezetting van werknemers.   Hierdoor duurt het voor deze bedrijven lang voordat bij alle activiteiten de (sowieso) forse omzetdaling is ingezet en goed bepaalbaar is, soms pas dit najaar of zelfs later”, zo schrijft BOVAG aan de minister.

De wrange situatie, volgens Bovag, is dus mogelijk dat een omzetdaling op het niveau van werkorganisaties groot genoeg is om dit onderdeel te moeten beëindigen, terwijl beroep op de NOW niet mogelijk is omdat het op het niveau van ‘fiscale eenheid’ nog niet tot 20% omzetdaling leidt.

De NOW regeling is ook niet werkbaar voor bedrijven in de seizoensgebonden sector zoals camper- en caravanverkoop. Zoals de regeling nu is ingericht, wordt voor het bepalen van omzetverlies een vergelijking gemaakt met de gemiddelde omzet over het gehele vorige jaar. Bij bedrijven die sterk afhankelijk zijn van seizoensinvloeden geeft dat een vertekend en onjuist beeld van de daadwerkelijke situatie.

Lees ook: Autoverhuur in problemen, Bovag vraagt compensatie aan

showroom
Showroom wagens