De aanpassing van de wetgeving die per 1 december van kracht werd heeft ook gevolgen voor de eerder uitgewerkte sectorprotocollen zorgvervoer en taxivervoer. Het mag dan wel om tijdelijke maatregelen gaan, ook daar kunnen handhavers boetes uitdelen wanneer de voorschriften niet of verkeerd worden toegepast.

Omdat de regeling nu definitief is, heeft de brancheorganisatie KNV gekeken wat daarvan de effecten zijn op de verschillende sectorprotocollen. Hoewel zij eerder de indruk hadden dat het niet tot aanpassingen zou hoeven leiden, moeten de protocollen toch op twee punten aangepast worden.

Ook als in een voertuig 1,5 meter in acht is te nemen is het uitgangspunt dat er een mondkapje wordt gedragen door de reizigers. Ook voor personen die één huishouden vormen is het uitgangspunt dat zij een niet medisch mondkapje dragen. Voor wat betreft het leerlingenprotocol blijft gelden dat de chauffeur een chirurgisch mondkapje draagt en dat de leerlingen geen medisch mondkapje hoeven te dragen.

Personen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen zijn uitgezonderd van de verplichting om een mondkapje te dragen. Wij kenden deze uitzondering al in het protocol zorgvervoer vanaf 18 jaar en ouder voor de dagbesteding. Deze uitzondering staat er nog steeds in.

wetgeving

Vanaf maart 2020 namen de veiligheidsregio’s de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in zogenaamde noodverordeningen. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van beperkte tijd. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en daarbij horende ministeriële regelingen.

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is ingegaan op 1 december 2020 en heeft een looptijd van 3 maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. De Tweede Kamer is betrokken bij deze besluiten.

Lees ook: Mondkapjes dragen op steeds meer plekken in Nederland

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email