De federale regering krijgt tot komende zondag de tijd om dit het probleem op te lossen nu de Raad van State besliste dat het verbod op erediensten niet evenredig is met de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus tegen te gaan. De uitspraak volgde op een klacht van joodse organisaties, en betreft het verbod op alle religieuze samenkomsten in kerken, moskeeën, synagogen en tempels.

Volgens het arrest is er sprake van een disproportionele beperking van de vrijheid van eredienst doordat de overheid zelfs niet in de mogelijkheid heeft voorzien om de collectieve uitoefening van de eredienst ten minste, bij wijze van uitzondering en onder voorwaarden, te laten doorgaan in bepaalde gevallen, eventueel enkel op aanvraag met opgave van plaats en tijdstip.

Raad van State

Bij arrest van  8 december 2020 heeft de Raad van State in het kader van een vordering in kort geding bevolen dat de Belgische Staat deze regeling tenminste voorlopig zodanig dient te wijzigen dat een eventuele beperking van de collectieve uitoefening van de eredienst niet meer onevenredig is. Dat moet volgens het arrest ten laatste op 13 december 2020 gebeuren.

België verbood eind oktober, toen de tweede coronagolf het land te veel dreigde te worden, alle diensten in kerken, moskeeën en synagogen. Ook in Frankrijk speelde deze maatregel eerder. Katholieke organisaties betoogden dat kerken en kathedralen veel ruimer zijn dan winkels en stelden dat het daarom onlogisch is in beide ruimtes hetzelfde quotum te hanteren. De Raad van State gaf de katholieke organisaties daarin gelijk.

Lees ook: Begrafenissen risicovolle bijeenkomsten voor de sector

Print Friendly, PDF & Email