Print Friendly, PDF & Email

De Raad van State schortste op 12 mei jongsleden (2021) de gunning voor de mobliteitscentrales. Dat blijkt uit het antwoord van minister Lydia Peeters op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementeslid Stijn Bex in de bijeenkomst van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Het is niet de eerste keer dat in het kader van een aanbestedingsprocedure, zeker als er veel geld mee gemoeid is, een van de kandidaten die de gunning niet binnenhaalt, naar de Raad van State stapt.

De diensten van de mobiteitsminister zijn het arrest van de Raad van State nog volop aan het bestuderen maar het gevolg is dat het starten van de basisbereikbaarheid, inclusief het starten met het kernnet en het aanvullend net, voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld.

De minister kon in elk geval nog geen zicht geven op een nieuwe startdatum. Ook na 1 januari blijft De Lijn haar taak uitvoeren en invullen zoals ze tot dusver deed en kan ze daarvoor beroep blijven doen op de financiële middelen als deze waarop ze vandaag recht heeft. De voor 2021 en 2022 voorziene budgetten voor het Vervoer op Maat blijven in elk geval beschikbaar. De afgelopen maanden werd eveneens duidelijk dat een volwaardige integratie van het vervoersaanbod binnen de mobiliteitscentrale, welke de merknaam Hoppin zal krijgen, onmogelijk is tegen januari 2022. Dergelijke integratie neemt tijd in beslag en tot op heden was het voor aanbieders van gedeelde mobiliteit niet duidelijk hoe dit in de praktijk zal verlopen en welke technische vereisten hiervoor noodzakelijk zijn. Het uitstel van basisbereikbaarheid biedt de mogelijkheid om de mobiliteitscentrale en de gunning ervan verder op punt te stellen.

nieuwe kansen

Deze uitspraak impliceert dat de grootste hervorming van ons openbaar vervoer in Vlaanderen van de afgelopen decennia voor onbepaalde duur wordt uitgesteld. Uitstel is gelukkig geen afstel en vanuit Autodelen.net roepen zij minister Peeters en haar administratie op om dit moment aan te grijpen als een opportuniteit om van basisbereikbaarheid een succes te maken. Autodelen.net ziet alvast drie kansen.

Lees ook: Start mobiliteitscentrale 1 januari 2022 wellicht niet haalbaar

Minister Lydia Peeters