De regering heeft een akkoord bereikt over het wetsontwerp over de vergroening van de mobiliteit.

De regering heeft een akkoord bereikt over het wetsontwerp over de vergroening van de mobiliteit. In de toekomst zullen alleen de kosten voor auto’s die geen CO2 uitstoten, fiscaal aftrekbaar zijn. Er komen stimulansen voor bedrijven en particulieren om laadpalen te installeren. Daarnaast wordt ook het mobiliteitsbudget uitgebreid en versoepeld. Voor auto’s met verbrandingsmotor die gekocht of geleased worden vanaf 1 januari 2026, komt er een radicaal aftrekverbod. De fiscale aftrek voor koolstofemissievrije wagens wordt vanaf 2027 afgebouwd.

Wie als particulier, eigenaar of zelfs huurder tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 een laadstation thuis plaatst, krijgt een belastingvermindering. Wie die aankoop doet tussen 1 september 2021 en 31 december 2022, kan profiteren van een belastingvermindering van 45 %. Dat tarief neemt af tot 30 % voor wie een aankoop doet tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 en  daalt verder tot 15 % tussen 1 januari 2024 en 31 augustus 2024. Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, is beperkt tot € 1500 (niet geïndexeerd) per laadpaal en per belastingplichtige.

vrij toegankelijk

Het laadstation moet wel intelligent zijn (namelijk het kan de laadtijd en laadvermogen sturen) en mag enkel gebruik maken van groene stroom.  Het laadstation moet vrij toegankelijk zijn voor iedereen. De aftrek geldt ook in de personenbelasting. Voor bedrijven die zich een nieuwe koolstofemissievrije vrachtwagen aanschaffen, een tankinfrastructuur voor waterstof installeren of een elektrisch laadstation installeren, zal een verhoogde investeringsaftrek gelden.

Hybridewagens hebben naast de verbrandingsmotor ook een elektrische motor. In het nieuwe systeem wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘echte’ hybriden en ‘valse’ hybriden. Hybridewagens die in de praktijk op de verbrandingsmotor rijden omwille van een beperkte elektrische batterij worden fiscaal beschouwd als ‘valse’ hybriden. Zij worden minder fiscaal aantrekkelijk. Voor de berekening van het voordeel van alle aard en van het aftrekpercentage wordt dan geen rekening gehouden met de officiële CO2-uitstoot van dat voertuig maar met de CO2-uitstoot vermenigvuldigd met 2,5 of de CO2-uitstoot van een overeenstemmend niet hybridevoertuig.

Meer informatie is te lezen in de Groene Gids van Wolters Kluwer

Lees ook: Den Haag stelt dat waterstof niet ‘groen’ genoeg zou zijn

elektrische bedrijfswagens
Print Friendly, PDF & Email