Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het recreatieve fietsgebruik groeit al jaren. Fietsers ondervinden hinder van de drukte en willen graag meer veiligheid en comfort van fietspaden en wegen.

Vaak blijven bij stads- en gebiedsontwikkelingen én bij grote infrastructurele werken de belangen van recreatieve verbindingen onderbelicht, ondanks de enorme populariteit en de grote maatschappelijke betekenis ervan. Volgens koepelorganisatie Fietsplatform ontstaan hierdoor nieuwe barrières, vaak onbedoeld. Of verbindingen worden minder aantrekkelijk door verrommeling van het landschap of toename van sluipverkeer. Samen met ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU spreekt het Fietsplatform zich hier tegen uit.  

Bescherming van wat er ligt
Barrièrevorming door weg, water en spoor is op meerdere manieren te voorkomen: bescherm de  fijnmazigheid van het recreatieve fiets- en wandelnetwerk, behoud en breid het aanbod veerponten uit, sluit geen overwegen zonder goed alternatief, en leg tunnels of fietsviaducten aan op belangrijke punten en bij wegverbredingen van provinciale wegen. Volgens de organisaties die zich inzetten voor het recreatieve fietsen is het dan ook zaak om in het omgevingsbeleid zowel de bescherming van wat er ligt, maar ook het potentieel voor verdere ontwikkeling van het netwerk van paden en wegen aan de voorkant mee te nemen.

“Veerponten vormen een bijzonder aandachtspunt. Dit zijn attracties op zich die zorgen voor een typisch Nederlandse beleving. Een thema dat momenteel heel actueel is in de provincie Gelderland”.

Behoud de Gelderse veren!
Na 2023 is het verenfonds in Gelderland leeg; de provincie is voornemens om geen financiële bijdrage meer te leveren. Hierdoor dreigt tariefsverhoging, minder varen en zelfs het opdoeken van ponten. Veerponten zijn van groot belang zijn voor fiets- en wandelverbindingen.

(Tekst loopt door onder de foto)

“Niet alleen als schakel in een recreatieve route zoals bijvoorbeeld de fietsknooppunten en de LF-routes, maar ook voor de snelste route naar school en werk. In Gelderland zijn er duizenden scholieren die elke dag de pont gebruiken. Zonder veerponten moeten ze kilometers omrijden.”

Campagne #ikveeropjou  
De vier organisaties startten samen met een coalitie van wandelpartijen en de Vrienden van de Veerponten een campagne voor het behoud van de Gelderse veerponten. Een flink aantal veerponten komt in de problemen door het verdwijnen van het Gelderse Verenfonds waaruit noodlijdende veerverbindingen ondersteund werden. Niet alleen in Gelderland, maar in het hele land zijn de vooruitzichten slecht door hoge energieprijzen, stijgende salariskosten en de noodzaak te investeren in duurzame schepen. De petitie ‘Ik houd van veren’ waarin de provincie Gelderland wordt opgeroepen de veren te blijven ondersteunen is inmiddels al meer dan 16.000 keer ondertekend. Naast het tekenen van de petitie roepen de partijen mensen op om een lofzang over de veren te delen via social media. Dat mag in woord of beeld. Hiermee wordt het belang van de veerponten voor inwoners, scholieren, fietsers en wandelaars onderschreven.

Top 10 recreatief fietsen
Het recreatieve fietsgebruik groeit al jaren. Fietsers ondervinden hinder van de drukte en willen graag meer veiligheid en comfort van fietspaden en wegen. Hier is een belangrijke rol voor de overheid weggelegd. In maart zijn er weer Statenverkiezingen. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe prioriteiten te stellen. Koepelorganisatie Fietsplatform stelde daarom samen met ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU een Top 10 voor het recreatieve fietsen op. Deze biedt concrete handvatten met aanbevelingen op weg naar de verkiezingen. Het gezamenlijke verzoek: neem de punten op in de verkiezingsprogramma’s en daarna in het komende collegeakkoord.

Gerelateerde artikelen:
DVDP