Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Door onder andere in te zetten op nieuwe vervoersmiddelen zoals de flextaxi en deelvervoer, het ontwikkelen van apps en het realiseren van mooie opstappunten, wordt Zeeland beter bereikbaar.

De komende jaren zal het publieke vervoer in Zeeland stapsgewijs veranderen voor alle reizigers. Door onder andere in te zetten op nieuwe vervoersmiddelen zoals de flextaxi en deelvervoer, het ontwikkelen van apps en het realiseren van mooie opstappunten, wordt Zeeland beter bereikbaar. Het doel is schoner, sneller en slimmer reizen door Zeeland. Onlangs kwamen bestuurders van Zeeland bij elkaar om met elkaar de voortgang van de plannen te bespreken en maakten zij nieuwe afspraken voor de komende periode.

Mensen willen snel en gemakkelijk van deur tot deur kunnen reizen. Het vervoerssysteem zoals het nu werkt, past steeds minder bij deze tijd. De behoeften van inwoners en toeristen vragen om andere, nieuwe oplossingen in een dunbevolkt gebied als Zeeland. Daarom hebben alle Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland toegewerkt naar een nieuw vervoersplan; de Regionale Mobiliteitsstrategie. In de strategie staat te reiziger centraal. In het nieuwe systeem, dat in 2025 van start gaat, kiezen reizigers uit een mix van vervoersmiddelen. Grote afstanden zijn af te leggen met de grote bus, boot of trein. Vanaf de verschillende opstappunten zijn er straks veel meer mogelijkheden zoals de flextaxi, buurtbus, vrijwilligersinitiatieven, carpoolinitiatieven en deelvervoersmiddelen. Voor mensen die slecht ter been zijn of voor jongeren die naar school moeten, blijft vervoer beschikbaar.

“De komende twee jaar moeten we toewerken naar een nieuwvervoerssysteem. Dat vraagt goede samenwerking tussen gemeenten en Provincie. We gaan samen op weg naar meer fijnmazig vervoer aangevuld met snelle verbindingen!”

(Tekst loopt door onder de foto)
Vanaf de verschillende opstappunten zijn er straks veel meer mogelijkheden zoals de flextaxi, buurtbus, vrijwilligersinitiatieven, carpoolinitiatieven en deelvervoersmiddelen.

Gezamenlijke bestuurlijke conferentie

De grote lijnen voor het nieuwe vervoerssysteem zijn bekend. De komende twee jaar wordt toegewerkt naar de uitvoering van de strategie. Omdat de veranderingen groot zijn, en omdat veel partijen met elkaar moeten samenwerken, vond een conferentie plaats in de Mythe in Goes. Onder andere werd gesproken over de nieuwe mobiliteitscentrale en de manier hoe een mix van vervoer ingezet zal worden. Mobiliteitsexpert Geert Kloppenburg benadrukte de noodzaak van de veranderingen in het nieuwe vervoerssysteem.

“Het was goed om met elkaar de voortgang te bespreken van het nieuwe vervoerssysteem. Er is een breed draagvlak voor de nieuwe vervoersplannen. Over de grote lijnen waren we het al eens met elkaar, maar in aanloop naar de uitvoering zijn er altijd nog vragen. Nu is het zaak om toe te werken naar de uitvoering in 2025. Ik heb er vertrouwen in dat we samen de bereikbaarheid van Zeeland fors gaan verbeteren voor alle reizigers in Zeeland!”

Plan voor busroutes

Een van de gespreksonderwerpen tijdens de conferentie was het plan voor de busroutes. Dit is de eerste concrete stap uit de Regionale Mobiliteitsstrategie. Het concept busplan, een verantwoordelijkheid van de Provincie, is sinds een aantal weken gereed. Alle Zeeuwse gemeenten en reizigersorganisaties kunnen reageren op het plan. Daarna worden de reacties verwerkt en wordt een vervoerder gezocht om het werk vanaf 2025 uit te voeren. In het plan zijn minder busroutes opgenomen dan voorheen. Dat komt omdat er in het nieuwe systeem meer geld wordt besteed aan nieuwe vervoersvormen zoals de flextaxi, carpoolinitatieven en deelvervoer. Door het aanbieden van meer flexibiliteit, worden de kleine kernen van Zeeland beter bereikbaar, ook in de weekenden en avonduren, aldus Provincie Zeeland.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket