Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De kwaliteitseisen van Busvervoer Nederland moeten worden gecontroleerd door onafhankelijke bedrijven.

Busvervoer Nederland vindt kwaliteit zo vanzelfsprekend dat voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen sinds 1 januari van dit jaar een voorwaarde voor het lidmaatschap van de branchevereniging is. De betreffende kwaliteitseisen heeft de branchevereniging vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Busvervoer Nederland.

De vernieuwde kwaliteitsnorm schrijft voor dat bedrijven met een omvang vanaf 6 touringcars moeten beschikken over ISO9001 en onafhankelijk moeten worden gecontroleerd op een flink aantal bovenwettelijke eisen. Bedrijven met maximaal 5 touringcars hoeven niet verplicht ISO9001 gecertificeerd te zijn, maar dienen net als de grotere bedrijven wel te voldoen aan de bovenwettelijke kwaliteitseisen. Ook dit dient onafhankelijk gecontroleerd te worden. Met de introductie van de verplichting hoopt Busvervoer Nederland tevens de standaard van de branche te bepalen voor de komende jaren.

Eerder bestond in de branche het Keurmerk Touringcarbedrijf (SKTB, tot 2020). Dit keurmerk was ondergebracht in een aparte stichting die zelfstandig toezicht hield op de naleving van de keurmerkeisen. Met het verplicht stellen van de kwaliteitseisen wil Busvervoer Nederland niet terug naar een dergelijke constructie.

"‘De kwaliteitseisen hebben we nu ingebed in het DNA van de vereniging. Anders dan met een aparte stichting staat de hele vereniging nu voor een hoge kwaliteit voor touringcarbedrijven. Er is geen sprake meer van onderscheid. Vergelijk het met andere brancheverenigingen, wiens naam in de volksmond synoniem is geworden voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Uiteindelijk wil je als vereniging naar zo’n situatie toe. Het introduceren van een verplichte kwaliteitsnorm is daarmee een heel logische stap in het bestaan van Busvervoer Nederland."

De kwaliteitseisen van Busvervoer Nederland moeten worden gecontroleerd door onafhankelijke bedrijven. In de praktijk betekent dit dat controle-instanties die door een touringcarbedrijf worden ingeschakeld door de Raad van Accreditatie voor zowel ISO-audits als inspecties moeten zijn geaccrediteerd. Instanties die al jarenlang audits uitvoeren in de touringcarbranche, zoals onder meer DEKRA en KIWA, voldoen hieraan.

Lees ook  ILT: KNV Webinar belicht toekomst van digitale inspecties in taxibranche
(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Pitane Blue

kwaliteitsnorm

Dat alle leden van BVN aan dezelfde eisen moeten voldoen zorgt voor opdrachtgevers en collega-bedrijven voor duidelijkheid. Zij weten in een oogopslag dat een bedrijf voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Carlo Cahn hierover: ‘Het is een prettig idee voor aanbesteders en touroperators dat ze precies weten aan welke eisen ieder BVN-bedrijf voldoet. De controle op kwaliteit is stevig geborgd op deze manier.’

De kwaliteitsnorm is uniek in Europa en bevat uiteenlopende voorschriften op het gebied van kwaliteit en veiligheid, zoals het beschikken over een actueel onderhoudsprogramma en VOG-verklaringen voor chauffeurs. De kwaliteitsnorm van BVN is niet beschermd of voor exclusief gebruik door BVN-leden. Bredere toepassing van de norm wordt juist aangemoedigd. 

Carlo Cahn: “Ik ben er trots op dat in ieder geval onze leden aan de hoge kwaliteitsnorm voldoen. Dat zegt overigens niet direct iets over de kwaliteit van niet-leden. Zij zullen alleen meer moeite moeten doen om aan te tonen bij opdrachtgevers dat zij voldoen aan de veiligheidseisen. Leden van BVN kunnen dat aantonen door het lidmaatschap. Het lidmaatschap van BVN is daardoor een synoniem voor kwaliteit.”

Gerelateerde artikelen:
DVDP