GRP width=

De Europese Commissie wil een digitaal rijbewijs invoeren dat in de hele EU geldig is.

De Europese Commissie heeft vandaag voorstellen gepresenteerd om de rijbewijsregels te moderniseren. Vorig jaar vielen er meer dan 20.000 doden op de EU-wegen en de meeste slachtoffers waren voetgangers, fietsers en gebruikers van scooters en motorfietsen. De nieuwe regels zullen de veiligheid voor alle weggebruikers verbeteren en de EU helpen haar Vision Zero te bereiken: geen doden op de EU-wegen in 2050.

Voorbeelden van de voorstellen zijn: 

  • Een proeftijd van ten minste 2 jaar voor beginnende bestuurders en een nultolerantieregel voor rijden onder invloed.
  • Het beter voorbereiden van bestuurders op emissievrije voertuigen en op het rijden op stadswegen, naast meer fietsen en tweewielers, en met veel voetgangers in de buurt. 
  • Jongeren vanaf 17 jaar examen laten doen en onder begeleiding auto’s en vrachtwagens besturen om rijervaring op te doen.
  • Aanpassing van rijopleidingen en testen om chauffeurs beter voor te bereiden op de aanwezigheid van kwetsbare weggebruikers.
  • Een meer gerichte beoordeling van de medische geschiktheid.
(Tekst loopt door onder de foto)

De Europese Commissie wil ook een digitaal rijbewijs invoeren dat in de hele EU geldig is. Het vernieuwen, vervangen of inwisselen hiervan is veel gemakkelijker als de procedures online zijn. Ook willen ze nieuwe bepalingen om de handhaving van verkeersregels over de grenzen heen te vergemakkelijken en toegang geven tot nationale rijbewijzenregisters. De Commissie stelt ook voor om de rol van gevestigde nationale contactpunten te versterken, zodat deze beter kunnen samenwerken met de handhavingsautoriteiten die betrokken zijn bij het onderzoek naar strafbare feiten.

Lees ook  Veiligheid prioriteit binnen overheidscampagne fietsers

Ook willen ze het toepassingsgebied van verkeersovertredingen uitbreiden. Momenteel worden maar een aantal van de meest voorkomende overtredingen door overtreders uit andere lidstaten zoals snelheidsovertredingen en rijden onder invloed gedekt door de huidige wet. Deze toevoegingen zullen ertoe bijdragen de straffeloosheid voor dergelijke overtredingen te verminderen en de lidstaten beter in staat te stellen overtreders uit andere lidstaten te bestraffen. De Europese Commissie meldt dat de voorstellen nu door het Europees Parlement en de Raad zullen worden behandeld volgens de gewone wetgevingsprocedure. 

De nieuwe regels zullen de veiligheid voor alle weggebruikers verbeteren en de EU helpen haar Vision Zero te bereiken: geen doden op de EU-wegen in 2050.
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email