Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De verruiming gaat in per 1 maart 2023 en geldt voor nieuw aangemelde chauffeurs.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen heeft de regeling tot wijziging ondertussen gepubliceerd die strekt tot het gebruik van de boordcomputer en boordcomputerkaarten. De wijziging slaat voornamelijk op de verlenging van de geldigheidsduur van de korter geldige chauffeurskaarten ten behoeve van deelname aan een leer-werktraject voor taxibestuurders. Bij deze wijziging is geen sprake van een overgangsperiode en treedt in werking met ingang van 1 maart 2023.

Bijkomend probleem is de krapte van examineringscapaciteit bij het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Op sommige locaties van het CBR is er voor lwt-chauffeurs te weinig examineringscapaciteit beschikbaar om binnen vier maanden een examen én een herexamen te doen.

De verruiming van de geldigheidsduur van vier naar zes maanden zal een deel van de capaciteitsproblematiek bij CBR kunnen oplossen. Aspirant chauffeurs krijgen immers langer de tijd om aan de eisen te voldoen. CBR heeft overigens ook uitbreiding van de examencapaciteit in gang gezet door extra examinatoren op te leiden, maar dit duurt wel enige tijd en heeft pas op langere termijn effect. Op sommige locaties van het CBR is er voor lwt-chauffeurs te weinig examineringscapaciteit beschikbaar om binnen vier maanden een examen én een herexamen te doen. De termijn van zes maanden wordt geacht voldoende te zijn om een taxi-examen inclusief een eventueel herexamen met goed gevolg af te kunnen leggen.

De ILT en KIWA voorzien geen problemen als gevolg van de wijziging van de termijn van het leerwerktraject van vier naar zes maanden en het aangebrachte onderscheid in kaarten.

In 2006 is het leer-werktraject geïntroduceerd. Zoals de term al aangeeft, heeft een leer-werktraject tot doel om de taxichauffeur in opleiding de gelegenheid te bieden om in het kader van zijn opleiding werkervaring op te doen. Taxichauffeurs mogen alleen werken indien zij een geldige chauffeurskaart hebben. Een taxichauffeur in opleiding kan een chauffeurskaart met een beperkte geldigheidsduur aanvragen, de zogeheten lwt-kaart. Om te voorkomen dat de lwt-kaart voor een ander doel kan worden gebruikt, zijn aan de uitgifte enkele voorwaarden verbonden. 

Lees ook  ILT: veiligheid luchtvaart onder druk door drones
EAC width=

Zo is de kaart slechts geldig voor een bepaalde periode. Met de introductie van het leer-werktraject in 2006 is in samenspraak met de branche voor een geldigheidsduur van de lwt-kaart van vier maanden gekozen. Deze vier maanden zouden voldoende moeten zijn voor aspirant chauffeurs om hun permanente taxirijbewijs te halen (inclusief werving en eventueel herexamen).

taxirijbewijs

Doorgaans haalt 70% van de aspirant chauffeurs binnen deze periode het taxirijbewijs. De overige 30% die het niet lukt binnen vier maanden, moet dus tijdelijk stoppen met het uitvoeren van taxiwerkzaamheden totdat het taxicertificaat alsnog gehaald is. Momenteel zijn er echter zo weinig aanmeldingen van aspirant-chauffeurs dat dit gevolgen heeft voor het totale aanbod van beschikbare chauffeurs. 

De ILT is belast met het toezicht op en de handhaving van de Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten (RGBB). KIWA is verantwoordelijk voor het proces rondom uitgifte van de lwt-kaart en ‘onbeperkte’ chauffeurskaart. Een chauffeur krijgt na het behalen van het examen automatisch na 6 maanden een ‘onbeperkte’ chauffeurskaart, tot die tijd kan er gebruik gemaakt worden van de LWT-kaart.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket