Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Pieter Omtzigt en zijn partij leggen mobiliteitskaarten op tafel. Van fietspaden in de stad tot internationale treinnetwerken, het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract pakt uit met een verregaande mobiliteitsvisie.

De partij is niet bang om impopulaire standpunten in te nemen. In alles wat Nieuw Sociaal Contract voorstelt, klinkt een radicale maar weloverwogen roep om verandering door. Het is een uitgestoken hand naar de burger, een belofte voor een samenleving die rekening houdt met ieders mobiliteitsbehoeften zonder de planeet te verwaarlozen.

In een tijd waarin het vertrouwen in de Nederlandse politiek en bestuurlijke ordening ernstig onder vuur ligt, heeft partij Nieuw Sociaal Contract zijn verkiezingsprogramma ‘Tijd voor herstel’ gelanceerd. Partijleider Pieter Omtzigt legde een direct verband tussen de huidige bestuurscultuur en de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade in Groningen. “Als er niets verandert, zullen de problemen blijven opstapelen”, waarschuwde Omtzigt, “en daarmee dreigt een verdere vervreemding van de Nederlandse samenleving.”

Bij de onthulling van het programma ging onze redactie uitgebreid op zoek naar de visie op mobiliteit, een thema dat directe invloed heeft op het dagelijks leven en de economie van het land. Omdat de bevolking groeit en nieuwe woon- en werklocaties ontstaan, benadrukt Nieuw Sociaal Contract het belang van mobiliteit niet alleen als transportmiddel maar ook als sociale schakel. Mensen moeten zich gemakkelijk kunnen verplaatsen om te werken, familie en vrienden te bezoeken, of deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.

Een van de speerpunten is het promoten van de fiets als een realistisch alternatief voor auto en openbaar vervoer, vooral in stedelijke gebieden. In dit licht streeft de partij naar betere fietsroutes en uitbreiding van fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Ver weg van de steden ziet de partij weinig heil in kilometerheffing voor auto’s, vanwege het ontbreken van alternatieven op het platteland.

Lees ook  Einde van een tijdperk: directe trein naar Zwitserland verdwijnt

Wat betreft het openbaar vervoer wil Nieuw Sociaal Contract investeren in hogesnelheidsopties tussen grote steden. De partij is tegen spitsheffingen en onderzoekt de mogelijkheid van een maandelijkse ticket voor onbeperkt reizen tijdens daluren, naar Duits voorbeeld. Nieuwe spoorlijnen zoals de Lelylijn en de Nedersaksenlijn zijn ook onderdeel van het plan om de bereikbaarheid van het noorden en het noordoosten te verbeteren.

(Tekst loopt door onder de foto)
KLM

De partij maakt ook ruimte voor investeringen in het groot onderhoud van wegen en wil knelpunten in de verkeersdoorstroming aanpakken. Bijzonder is het voornemen om alternatieven te overwegen voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd, iets wat milieuactivisten ongetwijfeld als een overwinning zullen zien.

Luchtvaart blijft een punt van zorg, maar het Nieuw Sociaal Contract benadert het met een nieuwe invalshoek. NSC stelt ook voor om luchtvaart aan banden te leggen door te pleiten voor belastingen en accijnzen op vliegtickets en kerosine. De partij wil ook nachtvluchten vanuit Schiphol schrappen en wil Lelystad Airport gesloten houden voor commerciële burgerluchtvaart. Tegelijkertijd wil de partij de focus verleggen naar meer duurzame opties, zoals elektrisch vliegen en waterstof als brandstof.

In lijn met duurzaamheidsdoelstellingen zet Nieuw Sociaal Contract in op het bevorderen van binnenvaart en spoor als alternatieven voor wegtransport, met bijzondere aandacht voor het verbeteren van de infrastructuur. Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen wordt als een volwaardig alternatief ontwikkeld, in het licht van de energietransitie.

Door de vele facetten heen, biedt het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract een doordachte visie op hoe mobiliteit in Nederland kan en moet veranderen, niet alleen om infrastructuur en bereikbaarheid te verbeteren, maar ook om maatschappelijke en ecologische problemen aan te pakken.

Lees ook  Vanaf 2026: rechtstreekse trein van Vlissingen naar Zwolle via Brabant
Gerelateerde artikelen:
DISPATCH