Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De gifgroene Go Sharing deelscooters, ooit een symbool van moderne mobiliteit in de stad, verkeren steeds vaker in erbarmelijke staat.

Spiegels die afgebroken zijn, voorkappen die hangen of zelfs helemaal verdwenen zijn, en remmen die omgebogen zijn. Het lijkt erop dat we niet met deze elektrische voertuigen om kunnen gaan. Vandalistische handelingen zijn schering en inslag en het respect voor andermans eigendommen lijkt ver te zoeken. Zijn we werkelijk zo onverantwoordelijk of ligt er een dieper probleem ten grondslag?

Een wandeling door de stad maakt al snel duidelijk dat de scooters vaak hinderlijk geparkeerd staan. We zijn te lui om ze netjes op de stoep te zetten of een paar meter extra te lopen, dus worden ze op de meest onhandige plekken achtergelaten. Dit gedrag zorgt niet alleen voor overlast, maar het draagt ook bij aan de toenemende schade aan de scooters. Hoewel we de technologie beheersen om een app te downloaden en de scooter te starten, blijkt het correct gebruiken en parkeren een heel andere uitdaging.

Verhuurbedrijven constateren steeds meer schade aan hun voertuigen. Het herstellen van deze schade is ingewikkelder en duurder geworden. Niet alleen door een gebrek aan personeel, een veelgebruikt excuus tegenwoordig, maar ook door de financiële middelen die nodig zijn om het materiaal in bedrijfswaardige staat te houden. Vandalisme is meer dan een ergernis; als schade niet snel hersteld wordt, vermindert de waarde en het respect voor de scooters ook in de ogen van de gebruikers.

Volgens de voorwaarden zijn deelscooters standaard WA-verzekerd, wat betekent dat de verzekering de schade vergoedt die door de bestuurder veroorzaakt wordt. Echter, dit geldt alleen als er geen sprake is van opzet, roekeloosheid, of het rijden zonder rijbewijs. In dergelijke gevallen moet de gebruiker zelf opdraaien voor de kosten. Deze regels zijn duidelijk, maar de praktijk leert dat niet iedereen zich eraan houdt, met alle gevolgen van dien.

(Tekst loopt door onder de foto)
Go Sharing
Foto: © Pitane Blue - Go Sharing

Vorig jaar werd Go Sharing overgenomen door het Turkse bedrijf Binbin. De overname was een noodzakelijke stap nadat de vorige eigenaar in surseance verkeerde. Deze transitie zou een kans kunnen bieden voor een nieuwe start en strengere maatregelen tegen vandalisme en slecht gebruik.

De oorzaak van het probleem lijkt te liggen bij een gebrek aan respect en verantwoordelijkheid onder de gebruikers. Deelscooters bieden een handige oplossing voor korte ritten in de stad, maar het gemak gaat verloren als de voertuigen niet de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen. Dit gebrek aan respect is een breder maatschappelijk probleem dat niet eenvoudig op te lossen is.

Wat kan er gedaan worden om dit probleem aan te pakken? Strengere handhaving en hogere boetes voor vandalisme en verkeerd parkeren zouden een stap in de goede richting kunnen zijn. Daarnaast kan educatie en bewustwording rondom het gebruik van deelscooters bijdragen aan een betere omgang met deze voertuigen. Verhuurbedrijven kunnen ook investeren in robuustere scooters die beter bestand zijn tegen ruwe behandeling.

Het is duidelijk dat een gecombineerde aanpak nodig is om het probleem op te lossen. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de verhuurbedrijven, maar ook van de gebruikers om zorgvuldig en respectvol met de deelscooters om te gaan. Alleen zo kan deze vorm van mobiliteit duurzaam blijven en daadwerkelijk bijdragen aan een efficiëntere en schonere stadsomgeving.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
AppStores