RDW

RDW har blitt mer effektivt

i gjennomsnitt har prisene knapt økt. RDW er blitt mer effektivt, kvaliteten på tjenestene øker, innbyggere, bedrifter og miljøpartnere er fornøyde. Dette fremgår av rapporten fra den femte lovpålagte evalueringen RDW, som ble tilbudt av PricewaterhouseCoopers Advisory. Med hensyn til de ulike KPIene rettet mot kundetilfredshet og kvalitet på tjenesten,