MAAS

Kunnskapskafé om MaaS og Mobility Hubs

Et knutepunkt eller mobilitetsknutepunkt er et ideelt sted for å sette Mobility as a Service (MaaS) i praksis. Tross alt konvergerer mange forskjellige modaliteter og datastrømmer der. Men hvordan gjør du det, kobler MaaS og hubber? Det får du høre under MaaS Kenniscafé om mobilitetsnav torsdag 27. mai. Mobilitet som en tjeneste tar stadig større form og øker. For god